Стремително развитие на балканските икономики | Начало | DW | 27.10.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Стремително развитие на балканските икономики

Икономиките на страните-кандидатки Румъния, България, Хърватия и Турция растат мощно и значително по - силно отколкото икономиките на страните от ЕС. Европейската комисия очаква за България растеж от 5,5% за настоящата година, 6% -ръст за 2005 и 4,5 % - за 2006 година. Това са предвиждания, които се съдържат в есенната прогноза на Европейската комисия. Международни експерти отбелязват също така, че балканските държави и в частност България преживяват бум на чуждестранните инвестиции. Главната икономистка на Банк Аустрия Кредитанщалт Мариане Кагер стига до извода, че благодарение на напредващата структурна реформа Югоизточна Европа особено през идната година ке се превърне в истински магнит за преките чуждестранни инвестиции. В свой анализ, представен пред инеститорска конференция в Дубровник, Кагер предвижда, че инвестициите през тази година в седемте югоизточноевропейски държави ще нараснат с около един милиард евро, а през 2005 година - с близо 2 милиарда в сравнение с 2003 година. При това лъвският дял от прираста на инвестиции се пада на три държави - това са България, Румъния и Хърватия. Оптимизмът на експертите от Банк Аустрия се дължи главно на две причини : от една страна на психологическия фактор, че процесът на присъединяване към ЕС е вече необратим, и от друга на това, че държавите от ЮИЕ предлагат все още значителен потенциал за нови инвестиции. Според анализа на кредитната институция засега само България и Хърватия успяват добре да изчерпят потенциалите си за привличане на чуждестранните инвестиции. Интересна тенденция е, че чуждестранните капитали на Балканите се преориентират от индустрията към сферата на услугите. Мартин Грюл - завеждащ отдела за Източна и Югоизточна Европа на Банк Аустрия Кредитанщалт твърди, че по подобен модел е вървяло и развитието на новоприетите в ЕС държави.