Стратегия за обща морска политика на Европейския съюз | Новини и анализи от Европа | DW | 11.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Стратегия за обща морска политика на Европейския съюз

Според публикувания от Европейската комисия проект за стратегия за обща морска политика е необходима интегрирана морска политика на 27-те въз основа на амбициозна работна програма.

Български рибар - Черно море

Български рибар - Черно море

Научните открития, напредъкът в технологично развитие, глобализацията, промените в климата и замърсяването на морето, всичко това, от една страна дава възможности, а от друга създава предизвикателства към Евросъюза. Само една интегрирана морска европейска политика би могла да позволи на Общността да посрещне тези предизвикателства. По време на специалната пресконференция по повод приемането от Колежа на новата стратегия, председателят на Европейската комисия Жозе Барозу подчерта необходимостта от един нов подход към европейската м,оска политика: „Моретата, морският сектор и ресурси са важни за просперитета и стандарта на живот на европейците. Убеден съм, че бъдещето ни до голяма степен зависи от огромния, неразработен потенция на моретата и океаните. Предложението за интегрирана морска политика цели също създаването на приръст, нови работни места и устойчиво развитие. То е неделима част от стратегията ни да модернизираме Европа и да я подготвим за бързо глобализиращия се свят" – каза председателят Барозу. Той коментира по-нататък, че ако понастоящем различните дейности и политики, свързани с моретата, като цяло се управляват по

сектори, то една бъдеща интегрирана морска политика ще даде възможност за активно взаимодействие между тях, и по този начин ще засили позициите на Европа в областта на морските изследвания, технологии и нововъведения. В плана за действие на инициативата се изброяват редица конкретни мерки, които трябва да бъдат приети в рамките на мандата на сегашната Комисия. Те обхващат широк спектър от въпроси – от морския транспорт до конкурентоспособността на морските предприятия, заетостта, научните изследвания, риболова и опазването на морската среда. Сред тези мерки се намират и следните инициативи: Създаването на пространство за морски транспорт без граници; Национални, интегрирани политики в областта на

морското дело; Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда; Стратегия за смекчаване на последиците от измененията в климата в крайбрежните райони. В Близките седмици ще последват и нови инициативи в областта на политиката за пристанищата, риболова и опазването на морската брегова ивица.

Реклама