1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Сексуалност

Сексуалността принадлежи към основните човешки потребности, като в биологичен смисъл обозначава размножителната способност на отделния индивид. Но възпроизвеждането далеч не е единствената функция на сексуалността.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Покажи още
Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва