Ромите - неизползваният български потенциал | Новини и анализи от България | DW | 02.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

България

Ромите - неизползваният български потенциал

България губи годишно над 500 млн. евро заради ниската образованост на ромите и изолирането им от трудовия пазар. Очаква се проектът на Световната банка "Социално включване" да промени това. Повече от Соня Каникова:

Световната банка протяга ръка на ромите в България

Световната банка протяга ръка на ромите в България

Проектът на Световната банка "Социално включване" има амбициозна цел – изграждане в България на система за предучилищна подготовка за деца под 7-годишна възраст, произхождащи от уязвими социални групи, т.е. от семейства с ниски доходи, от малцинствен произход, или пък деца със специални нужди. Идеята е да се дадат равни шансове на всички деца да започат училище с достатъчна подготовка, така че да могат да получат по-добро образование и по-високи квалификации.

Roma Kinder in Suto Orizari

Едва 13 на сто от ромите в България завършват 8 клас

В това отношение Световната банка вижда най-голям проблем сред ромската общност. По данни на институцията само 13 процента от ромите в България завършват средно образование. При ромите броят на трудово заетите е изключително нисък (с 22 процента под средната трудова заетост), а доходите им са с 31 процента под нивото на средния доход в България.

Равни шансове за всички!

По данни от студия на Световната банка загубите от ниската образованост и изолирането на ромите от трудовия пазар в България възлизат на 526 милиона евро годишно. Фискалните загуби са около 370 милиона евро.

Институцията смята, че децата от ромски произход и от други социално слаби групи не успяват да получат достатъчно добро образование поради неравни шансове, изградени още в предучилищна възраст. Слабата им подготовка се отразява на резултатите им в училище и най-често води до ранно напускане на образователната система. В резултат само 1 на всеки 8 роми в България има достатъчна трудова квалификация.

Проектът на Световната банка ще се опита да отстрани неравните шансове, финансирайки разширяването на услуги като детски градини и ясли за деца от съответните групи и за деца със специални нужди. Новите институции ще имат за задача да се грижат за общата предучилищна подготовка на децата, както и за подобряване на здравното им състояние. Международната институция очаква по-добрата образованост да доведе постепенно и до подобряване на доходите и жизнения стандарт на ромите и на другите уязвими социални групи в България.

България - зависима от ромите

Във връзка с проекта Световната банка изтъква, че нито една от държавите в Източна Европа с голямо ромско население не може да си позволи да не използва пълния икономически потенциал на тази общност. Заради демографските проблеми социалното и трудово включване на всички групи от населението е изключително необходимо, смята банката. Намаляването на трудоспособното население в региона се смята за главна пречка за увеличаване на производителността.

България е пета в света по застарялост (24.2 процента от българиет са на над 60 години) и седма по средна възраст на населението. Населението намалява и поради упорита миграция. В същото време, изтъква Световната банка, многочислени и значително „по-млади” общности като ромската, остават в голяма степен изолирани от пазара на работна сила.

Проектът "Социално включване" датира от 2008 година, но влезе в ход едва наскоро, след забавяне от страна на българското правителство.

Редакцията препоръчва