Речта на президента Буш за подобряване контрола над ядрените технологии | Политика | DW | 12.02.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Речта на президента Буш за подобряване контрола над ядрените технологии

Американският президент Джордж Буш предложи широки мерки за повишаване контрола над световната търговия с ядрена технология. В реч пред националната академия по отбраната Буш оповести освен това по-сурови мерки срещу черния пазар на атомни материали и ноухау. Буш предупреди специално Иран и Северна Корея да не разработват атомно оръжие. Даниел Шешкевиц информира: Джордж Буш заяви, че най-голямата опасност за световния мир през 21 век идва от оръжие за масово унищожение в ръцете на мошенически държави. "Терористи и държави на терора се съзтезават да се снабдят с оръжие за масово унищожение. Те не бива да печелят това съзтезание." Буш подробно изясни случая с пакистанския ядрен физик Абдул Кадер Хан, чиято мрежа за търговия с ядрена технология и специализирани познания наскоро беше разкрита с помощта на ЦРУ. Хан е предал материали и ноухау на държави като Северна Корея и Либия. Буш подчерта, че мащабите на тази нелегална търговия будят загриженост и тя повече не бива да се толерира от международната общност. Буш предложи укрепване на Международната агенция за атомна енергия във Виена със серия от мерки. Всички държави разполагащи с ядрено оръжие или пък с атомни реактори за граждански цели трябва да подпишат допълнителния протокол към договора за неразпространение на ядреното оръжие, така че агенцията винаги да може да прави проверки. Атомната сила Пакистан, например, все още не е подписала нито допълнителния протокол, нито дори договора. Буш ще призове американския сенат още тази година да подпише протокола. Ако срещу някоя държава има съмнения, че нарушава мерките за контрол предвидени в договора, няма право на място в управтилния съвет на Международната агенция за атомна енергия. "Надеждността и функциите на Международната агенция зависят от приложението на един принцип - на тези, които съзнателно нарушават правилата, не бива да се възлага приложението на тези правила. " Това се отнасяше за Иран, който доскоро беше член на управителния съвет и чиято атомна програма отдавна е трън в окото на СЩ. Буш спомена примера с Либия, чиито държавен глава Кадафи реши да се откаже от своите оръжия за масово унищожение. Който последва примера на Либия може да разчита на благоразположението на Америка: "Въздържането на държави от оръжие за масово унищожение може да доведе до подобряване на връзките им със СЩ и другите свободни държави. " Джордж Буш отново призова Съвета за сигурност да приеме резолюция срещу разпространението на ядрена технология. Речта на президента носеше отпечатъка на усилията за укрепване на международното сътрудничество в областта на неразпространението на ядрено оръжие. И отн намерението чрез тази тема да си възвърне инициативата, защото липсата на оръжие за масово унищожение в Ирак в последно време му създава значителни вътрешнополитически проблеми.