Реформата на федерализма в Германия | Политика | DW | 16.12.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Реформата на федерализма в Германия

Германия е федерална република с 16 федерални провинции, които разполагат със собствени компетенции спрямо федерацията и чрез представителствата съ в нея участват във федералното законодателство, но същевременно са й подчинени. Твърде сложна плетеница, над чието упростяване се работи в момента от Комисията хо федерализма. В края на седмицата се очакват първите резултати. Равносметка на стореното досега

от Хайнц Дилонг:

Целта на инициативата за реформиране на федерализма в Германия е процесът за вземане на политически решения за стане по-упростен, по-бърз и прозрачен. Поне тези са задачите на Комисията по федерализма, започнала работата си преди една година. Едно отдавна назрявало начинание, както смята например Фердинанд Кирхоф, експерт по федерализма към университета в Тюбинген:

Кирхоф:

”Реформата на федерализма ни е спешно необходима, защото федерацията и федералните провинции са твърде оплетени в законодателните процедури, в процедурите по финансирането. Винаги трябва да участва по един федерален орган и по един орган на провинциите. А туй води дотам, че отговорността става неясна и в крайна сметка често не се стига до решение.”

Под председателството на шефа на ГСДП Франц Мюнтеферинг и на баварския министърпредседател Едмунд Щойбер 32-членната комисия потърси начини за по-добра организация на съвместната дейност между федерацията и провинциите. Именно за тази съвместна дейност е характерно известно парадоксално развитие. Така например от една страна местните парламенти на провинциите /Ландтазите/ изгубиха част от компетенциите си, но същевременно от друга страна правителствата на провинциите участват чрез Бундесрата – горната камара на парламента и представителство на провинциите – все по-активно във федералното законодателство. Междувременно над 60 на сто от всички федерални закони трябва задължително да се приемат и от провинциите. Става дума за всички закони, които трябва да се прилагат на практика от провинциите или които са свързани с провинциалните финанси. Според Кирхоф в случая тенденцията е еднозначна:

Кирхоф:

”През последните 50 години редица компетенции, които сами по себе си се падаха на провинциите, постепенно преминаха към федерацията. Имаме проблем с централизма и, разбира се, федералната държава би могла най-лесно да разреши този проблем, ако провинциите имаха компетенции, да решават въпросите по места по-близо до гражданите и повече по същество.”

По този пункт комисията вече постигна единно мнение: броят на законите, за които се изисква съгласието на провинциите да се намали на 30 до 40 %. В отговор провинциите ще получат собствени законодателни компетенции.

Това е например в сила за сферата на образованието. Смятат федералните провинции, които се стремят към собствени правомощия и по отношение на политиката във висшето образование. Тук обаче засега федерацията не отстъпва, а възнамерява и в бъдеще да играе определяща роля при допускането до следване, дипломирането и осигуряването на качеството на висшето образование. Няма единство между представителите на федералните и провинциалните органи също така и по темата ”околна среда”. Тук федерацията иска да поеме централно отговорността, докато провинциите се стремят към възможност в отделни области да имат правото да се отклоняват от федералните закони. При представянето на германските интереси пред ЕС федерацията също настоява да съхрани цялата отговорност, докато провинциите искат по-широко право на глас. А по отношение на вътрешната сигурност представите на федерацията са свързани с разширяването на правомощията за Федералната криминална служба, докато провинциите не биха искали да орязват възможностите на собствените си полицейски служби.

Т.е. продължава да има достатъчно материал за конфликти и това няма да се промени, когато Комисията по федерализма се събере утре /петък/ на заплануваното си последно заседание. Дебатите отдавна вече протичат и извън границите на отделните партии. Става дума за правата и задълженията на държавните чиновници, както и за тяхното заплащане, които ще бъдат регламентирани от провинциите, а вече не от валидни за цялата федерална република директиви. Или пък за специфичните плащания за новите федерални провинции, които някои искат да бъдат зафиксирани в конституцията. Ето какво заяви министър-председателката на провинция Шлезвиг-Холщайн Хайде Симонис от ГСДП:

Симонис:

”До поврат може да се стигне само, ако всички провинции се чувстват донякъде удовлетворени. А в това отношение все още има сериозни разминавания между малки и големи провинции, между изтока, запада, севера и юга. Ако успеем да се справим с този проблем тази седмица, тогава ще можем наистина сами да се поздравим”.

В такъв случай евентуално готовият пакет ще се нуждае все още от съгласието на Бундестага и Бундесрата с квалифицирано мнозинство от две трети на гласовете , тъй като става дума за изменение на конституцията.