Раздвоението съзнание на Германия | Политика | DW | 27.08.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Раздвоението съзнание на Германия

Нещата всъщност са съвсем прости: колкото повече граждани приемат държавната форма на собствената си страна и колкото по-малко различия има между

отделните обществени групи, толкова по-стабилна е политическата система. В това отношение в Германия е налице едно тревожно развитие. Актуалният доклад на Статистическото управление показва, че над 80 процента от западногерманците смятат демокрацията в Германия за "най-добрата държавна форма", докато на същото мнение са по-малко от половината източногерманци. Двете половини се сближават, когато става дума за това дали смятат демокрацията като такава за "най-добрата държавна форма": 90 процента на Запад и почти 80 процента на Изток отговарят положително на този въпрос. Заключението е ясно и то може да се докаже с цифри. Става дума за удовлетворението от реално съществуващата демокрация: 63 процента на Запад срещу едва 40 процента на Изток.

Близо е до ума, обяснението за тази голяма разлика да се търси в различните очаквания на хората от източна и западна Германия. Това че източногерманците очакват от държавата повече, отколкото сънародниците си на Запад не е само клише. А на фона на празните социални каси и високата безработица, това неизбежно води до разочарование. Когато министърът на икономиката казва, че държавата не създава работни места, а се грижи само за рамковите условия, при които те могат да възникнат, той има право, естествено. Същевременно обаче той пропуска да отчете емоционалното състояние специално на източногерманците. В това отношение държавата се показва доста безразлична към чувствата на хората. Защото те не питат какви огромни суми са се изляли и продължават да се изливат в Изтока, а гледат само собственото си положение.

Естествено няма опасност от бунт или революция в Изтока. Източногерманците не са против мирния демократичен ред. Но за това и не става дума. Споменатите цифри сочат опасността от излиняване на ангажимента за демократичната система. А демокрацията се нуждае от активни граждани, които се интересуват от своята страна, наблюдават критично политиката и могат да заемат позиция - поне на изборите. Опасността е, че всичко това може да изчезне. А демокрацията не може да бъде разпоредена "отгоре".

Демократичната система трябва сама по себе си да действа убедително. Това включва и сериозно отношение към тревогите на гражданите, дори когато представителите на държавата ги смятат за преувеличени или направо безпочвени. В това отношение правителството има още какво да направи.