Работещите хора по света са три милиарда | Новини и анализи по международни теми | DW | 15.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Работещите хора по света са три милиарда

По данни на Международната организация по труда - през 2007-ма година работещите хора по света са били точно три милиарда, което е с половин милиард повече, отколкото преди десет години.

default

Ако се отчете, че броят на световното население като цяло е нараснал, в процента на работещите промяна почти няма. Особено голям е броят на заетите в държави като Корея, Тайван или Китай, около 72 процента от източназиатците работят. Докато в Северна Африка /Мароко, Алжир, Тунис/ трудещите се са малцинство: те съставляват само 45 процента от населението. В така наречените развити държави /Западна Европа, Северна Америка или Япония/ работят 56 процента от гражданите.

От 1997-ма година насам броят на безработните по света се е увеличил от 165 на 190 милиона. Въпреки спада в процента на безработните, тъй като броят на заетите нараства по-бързо от този на безработните.

Kreis Demmin hat zweihöchste Arbeitslosigkeit in Deutschland

Безработни младежи в Германия

През 2007-ма година без работа са били 6 процента от трудоспособните по света. Най-разпространена е безработицата в Иран, Ирак и останалите страни от средния Изток - там всеки осми е без работа.

Най-ниски са показателите в Източна Европа

където - според статистиките на Международната организация по труда - едва всеки 30-ти е без поминък /в индустриалните държави - всеки 16-ти/. Действително - опасенията, произтичащи от глобализацията и изместването на производството в страните с по-ниско заплащане са големи, но безработицата в индустриалните държави спада вече от десет години насам. През тази година Европейският съюз дори очаква да се постигне най-ниската квота от 20 години насам.

Както са установили още експертите от Международната организация по труда - стойността на продукцията, произвеждана за един работен час, се различава съществено в различните страни. На върха са Люксембург и Норвегия, където през 2006-та година на час са били произведени стоки и услуги на стойност над 70 долара. Германия / с 47 долара/ е приблизително на едно ниво със Съединените щати /50 долара/. Много по-назад са Португалия /с 24 долара/, Полша /19/ и Мексико - 16. На дъното на таблицата сред 30-те държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и Турция - с 15 долара. За повечето развиващи се страни няма достатъчно сигурни данни за производството на час. В най-бедните страни като Руанда се произвеждат само по 250 долара на човек годишно. Индия постига 3400 долара годишно, за Съединените щати същият този показател възлиза на 42 хиляди долара.

По преценки на Международната организация по труда -

По света работят около 200 милиона деца

на възраст между 5 и 17 години. Най-често те се трудят в селското стопанство /70 процента/, една съвсем малка част - 9 процента, работят в индустриалното производство.

Kinderarbeit im Iran

Повечето работещи деца са в азиатско-тихоокеанското пространство /122 милиона/, следвани от Африка - с 49,3 милиона. През последните години Международната организация по труда за първи път установява известно опдобрение на ситуацията: между 2000-ната и 2004-та година броят на работещите деца на възраст между 5 и 14 години е намалял с 20 милиона. Конвенцията за отмяна на най-тежките форми на детския труд от 1999-та година вече е подписана от над 90 процента от членуващите в Международната организация по труда 181 държави.

Установено е още, че по всички точки на земното кълбо

Жените работят по-рядко от мъжете

Приблизително всяка втора се труди, срещу трима от четирима мъже. В Северна Ахрика едва всяка пета жена има платена работа, докато в източна Азия са две от три. Сред индустриалните държави Германия заема средна позиция - с 60 процента работещи жени. В дъното на скалата по този показател са Италия - с 45 процента, Мексико - с 42, и Турция - 25 процента.

Средно годишно корейците работят по 2300 часа - което е истински връх в статистиките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Следват гърците, поляците, чехите и унгарците, които посвещават по 2000 часа годишно на работата си. Най-кратко време годишно работят норвежците, холандците и германците - по 1400 часа.