Първи стъпки в университета | Следване в Германия | DW | 06.03.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Следване в Германия

Първи стъпки в университета

"Приеха ме! Ами сега?" Следването е дълго, често и сложно. А следването в чужбина - истинско приключение, пълно с объркване и несигурност. Ето какво е важно да знаете в първите си дни в Германия.

Пътят дотам е дълъг и труден...

Пътят дотам е дълъг и труден...

Все повече български кандидат-студенти се насочват към германските университети. Само по себе си кандидатстването е често пъти свързано с главоболия и притеснения. Но какво се случва, след като те приемат? Препятствията, с които студентите се сблъскват в самия университет са много повече, отколкото тези при кандидатстването. Ето какво е добре да знаете през първите си дни в университета.

Езикът - първо условие

Първото изискване за следване в Германия е, разбира се, владеенето на немски език. За прием във висше учебно заведение е необходимо да представите диплома за езикови познания на ниво B2 или C1. Съществуват различни тестове, които може да положите - DSD, ÖSD, DSH, TestDaF.

Zeugnis Noten

Оценките в дипломата са от решаващо значение

Ако сте посещавали немска гимназия, чиято диплома се признава от Германия, или разполагате с диплома от "Гьоте-Институт" такъв тест не ви трябва. Курс по немски език се предлага и от всеки германски университет. За да започнете следването си в съответния семестър обаче, трябва да посетите курса предварително.

Кандидатстването

Поради наплива от кандидат-студенти в много университети, за германците съществува така наречения "Numerus Clausus". Това означава, че броят на свободни места е ограничен и до следване се допускат само онези с най-добър бал. Квотата за чужденци обаче е отделно от тази за германски граждани.

За да кандидатствате в университета, освен валиден личен документ и легализирано копие от дипломата за завършено средно образование, за някои специалности се изисква и полагането на приемен изпит, писането на мотивационно писмо или преминаването през лично интервю.

Двойна специализация

Някои висши учебни заведения в Германия си сътрудничат с фирми и предлагат двойна специализация. Това означава, че успоредно с обучението, студентите стажуват при фирма-партньор. По този начин след завършването си, освен академична титла, те имат и професионален опит.

"Приеха ме. А сега накъде?"

Ако вече сте приет, първо трябва да платите учебната си такса. В отделните провинции на Германия таксите са различни и достигат до 500 евро, като в тях е включена семестриална карта за градския транспорт. Освен нея в замяна на таксата от университета получавате студентската си книжка и уверение, че сте записан като студент. Последното е необходимо за сключване на здравна застраховка и често пъти - при кандидатстване за работа. След като сте вече студент, имате право да изберете какви точно предмети да учите, как да се специализирате според личните си амбиции и при кои професори да посещавате лекции.

Ausländische Studenten - Universität Köln

Изборът на специалност не е никак лесен!

В първите един до три семестъра от следването обикновено се преминава към т. нар. "фаза на въвеждане" в съответната специалност. Профилирането става едва по-късно. Това означва, че ако искате да специализирате мениджмънт в берлински университет, например, трябва да запишете бизнес икономика. През първите три семестъра ще учите микро- и макроикономика, корпоративно право, статистика, финанси и пр., и едва след това ще може да изберете желаното профилиране.

С мнoгoобразието идва трудният избор

Гъвкавата учебна програма дава възможност, освен да задълбочите познанията си в избраната специалност, и да разширите кръгозора си с допълнителни предмети от другите факултети. По този начин сами решавате какво ще ви бъде полезно за бъдещите ви професионални планове. Мнoгoобразието от възможности обаче често изправя студентите пред трудни избори.

Помощ или съвет в планирането на специалността си може да получите от съответните информационни центрове в университета. В началото на всеки семестър за новите студенти се организират и специални курсове за запознаване с университета, библиотеката, интернет-платформите и пр. Допълнителна информация за отделните ВУЗ-ове, предлаганите специалности и учебния план може да намерите на страницата www.hochschulkompass.de.

Намери си "другарче"

Именно към центъра, отговорен за чуждестранните студенти, трябва да се обърнете в началото на първия си семестър за евентуалната допълнителна информация, засягаща ви като чуждестранни студенти. Освен това в много от университетите съществуват така наречените "Wellcome"-центрове, където освен полезна информация може да си намерите "Buddie", т.е. другарче. Понякога това са студенти от по-горен курс, които могат да ви ориентират в университета и града. Друг път - студенти от същия курс, с които бихте могли да си помагате в следването.

Deutschland Familie Kinder Kinderbetreung Bremen

Условия се предлагат и за децата на студенти

Следване с деца

За студенти с деца се предлага специална подкрепа. Ако сте родител, от университета може да получите помощ при намиране на жилище, детска градина или дневни групи за деца, организирани от други родители-студенти. Някои от университетите предлагат не само помощ и съвет, а пълен пакет услуги, подпомагащ родителите. Какво точно предлага вашият, може да разберете в съответния център за информация и подпомагане на чуждестранни студенти.

Елитните университети

До момента в Германия има девет ВУЗ-а, чиито успехи и планувани бъдещи реформи са им заслужили титлата "елитни". Това са ТУ и ЛМУ в Мюнхен, РВТХ Аахен, ФУ Берлин, както и университетите в Хайделберг, Гьотинген, Карлсруе, Фрайбург и Констанц.

Редакцията препоръчва

Връзки

Подобно съдържание