1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Пропаганда

Понятието пропаганда описва опитите да се формира мнение по дадена тема. Пропагандата има за цел да въздейства върху възгледите или поведението на хората, като в общия случай това се постига чрез съзнателна манипулация.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Покажи още
Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва