1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Пропаганда

Тема

Понятието пропаганда описва опитите да се формира мнение по дадена тема. Пропагандата има за цел да въздейства върху възгледите или поведението на хората, като в общия случай това се постига чрез съзнателна манипулация.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва

Прескочи следващия раздел Гледна точка

Гледна точка

Мануела Каспер-Кларидж

Войната на Русия срещу Украйна засяга всички ни

Мануела Каспер-Кларидж