Прогнози за стопанската конюнктура през 2005 | Начало | DW | 21.12.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Прогнози за стопанската конюнктура през 2005

В края на 2004 година коледното оживление в търговията докара изненадващо високи обороти и печалби. Изразена беше и надеждата, че това няма да остане еднократен епизод , а ще се превърне в тенденция. От години вече частното потребление в Германия е слабо и играе неблагоприятна роля за развитието на конюнктурата. Все пак силното нарастване на износа предизвика обрат и след години на стагнация икономиката отново излезе в зоната на прираста. За съжаление, този прираст е все още твърде слаб, а в европейски мащаб - даже и най-слабия.

Световната икономика се разви бурно през 2004 година - което вероятно беще апогея на едно развитие, продължило близо тридесетилетия. В световен мащаб, и преди всичко в Америка, се забелязва леко охлаждане на стопанската конюнктура. Затова е още по-важно за Германия, да се засили вътрешното потребление. Само че, не само големите концерни , но и множество средни индустриални предприятия инвестират предимно в чужбина. Германската икономика тъпче на мзясто, въпреки благоприятните рамкови условия за развитието и. Икономическите институти даже коригираха надолу прогнозите си за 2005 година. Докато първоначално се предвиждаха поне 2% ръст, сега вече се говори за максимално 1,5 %. За слабостта на германската икономика играят роля няколко различни фактора. Например това, че заплатите са общо взето много високи, а работното време относително кратко, поради което множесто германски фирми губят конкурентноспособността си спрямо чуждестранните. На второ място следва да се споменат високите бюрократични бариери и прекомерна регулация на икономиката. Не на последно място - в страната в момента има над 4 милиона безработни, които предизвикват високи социални разходи и ограничават потреблението на иконтомиката и обществото. Онези пък, които имат работа, се страхуват, че могат да изгубят работните си места и стискат спестените си пари, вместо да ги харчат. Държавата е силно задлъжняла, така че почти не е в състояние да дава импулси за оживлението на конюнктурата. Към всичкото това се добавят и проблемите на застаряващото население в Германия. Разбира, се погрешно би било политиката на пасивното изчакване да подължава и занапред. Нужне са енергия и смелост, инициативи за реформирането на основни области на обществото, за които стана ясно, че държавата вече не е в състояние да гарантира пълна социална обезпеченост за всички. Изискванията към държавата трябва да се редуцират , а собствените усилия да се активизират. Това се отнася както до сферата на труда и социалното дело здравеопазването, така и до образованието, науката и изследванията. Само по този начин може да се просветли конюнктурата в Германия и да се използва целия наличен потенциал на страната