Прогноза на Банк Аустрия за конюнктурата в България | Начало | DW | 15.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Прогноза на Банк Аустрия за конюнктурата в България

Благоприятните външни фактори и динамиката на вътрешното потребление ще доведат до запазване на високия темп на икономическия ръст в България и през 2007 година. Това се казва в анализ на “Банк Аустрия” за конюнктурата в България, който излиза веднъж на всеки 3 месеца с оценка за състоянието на икономиките в страните от Централна и Източна Европа.

default

През последното 3-месечие на 2006 година икономическият ръст е достигнал реално 6.7 %, което е най-високият растеж за тримесечие, постиган от България от началото на промените. Все пак той е само с една десета по-висок от ръста през третото тримесечие, отбелязват авторите на доклада.

През отчетния период се наблюдава и леко затваряне на ножицата между силното вътрешно потребление и слабия нетен износ. Разходите, правени от българските домакинства за стоки, също се нараснали – увеличението е със 7.4 на сто, което е резултат от подобряващата се конюнктура на приходите. С двуцифрено число са нараснали разходите напр. за коли и други дългосрочни стоки. Една от причините за тази положителна тенденция е облекченият достъп до банкови кредити и въвеждането на някои нови инструменти за финансиране в търговията на дребно, отбелязва финансовата институция.

Ако през 2006 година българската икономика е продължила да бележи стабилен ръст на БВП, то пикът на това положително развитие се очаква да бъде достигнат през 2007-ма. Факторите, които влияят тук, са благоприятната външна конюнктура и засилващото се вътрешно потребление. Макар през 2007 година да се очаква съвсем лек спад на инфлацията, като цяло това няма да повлияе особено на вътрешното потребление, което ще запази своята гъвкавост.

Положителни са и прогнозите за краткосрочните и средносрочните инвестиции. След присъединяването си към ЕС България все повече ще изпъква като място с ниски разходи, което ще бъде допълнителен фактор за привличане на чужди инвестиции. Като траен процес в доклада е определен ръстът на българския износ, който се обяснява с нарасналите чужди инвестиции и увеличения капацитет на българската икономика да произвежда стоки и услуги. Независимо от двуцифреното увеличение на износа, с бързи темпове също така ще се увеличава и вносът, който покрива нуждите за създаване на благоприятна среда за нови инвестиции. Друг фактор са цените на горивата.

На основата на всички тези фактори Банк Аустрия прави прогнозата, че българската икономика ще продължи да нараства, като през 2007 година тя може да реализира увеличение на БВП с 6.5 %. През следващите няколко години икономическият ръст ще зависи от реформите в реалния сектор, които засега напредват много бавно. Като изключение в това отношение се определят няколко договорени приватизационни сделки.

Най-сериозни рискове в бюджетната политика банката вижда в разходната част на бюджета. Посочва се, че в сегашния бюджет са предвидени с 22 % повече разходи от миналогодишния, като сумата е достигнала общо 2.4 млрд. лева, което представлява 5.3 на сто от очаквания БВП. Освен това финансовият министър е упълномощен да договаря нови кредити на стойност до 6 млрд. лева, или 11.1 % от очаквания за 2007 година БВП. Като заплаха за разходната част на бюджета от банк Аустрия гледат на някои от планираните инфраструктурни проекти. Така напр. се казва, че намерението на българското правителство да участва с мажоритарен дял в проекта АЕЦ-Белене, възлизащ на около 4 млрд. евро, е заплаха за постигнатия в годините след прехода напредък относно оттеглянето на държавата от енергийния сектор.

Неблагоприятна остава краткосрочната прогноза за движението на инфлацията, четем още в доклада на Банк Аустрия. Тя очаква през 2007 година инфлацията в България да бъде 6.2 % при планирана от правителството 4.4% средно за годината и 3.1 на сто в края на 2007-ма.

Накрая се казва, че стриктното наблюдение на страната през първите 3 години от членството в ЕС и опасността от налагането на санкции, било под формата на съкращаване на европейските средства или изключване от общата европейска политика, ще поддържат натиска върху правителството да извърши оставащите реформи.