Преди детето да тръгне в първи клас: какво проверяват в Германия | Новини и анализи от Европа | DW | 16.09.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Преди детето да тръгне в първи клас: какво проверяват в Германия

В Германия децата тръгват на училище на 6 години. Но преди това задължително преминават специален преглед, на който се проверява дали детето е достатъчно развито за своята възраст. Ето как става това:

Началното образование в Германия е задължително. В месеците преди да стане ученик всяко дете минава на задължителен преглед (Einschulungsuntersuchung), който да удостовери, че то е достатъчно зряло, за да ходи на училище.

Прегледът се извършва в Здравната служба по местоживеене и включва различни елементи - медицински преглед, но и психологически тест, разговор с детето и т.н. Какво трябва да може детето, което ще става ученик? "Да чете? Не, на това ще го научат в училище", усмихва се Имке Майвалд, която е шеф на Здравната служба в Бон. Да може да смята? Не, и това не.

"Много родители се боят, че ако детето им не може да изпълни определени задачи, няма да бъде допуснато до училище, казва Майвалд за ДВ. Но това не е така, ние изследваме с различни методи дали детето е наистина достатъчно развито за своята възраст", посочва тя.

Медицинският преглед позволява да се установи дали има заболявания, които биха могли да се отразят отрицателно на учебната работа на детето. Прави се, например, проверка на зрението. Дори ако детето има някакъв проблем с очите, то често е в състояние да компенсира недостатъка. Родителите трудно могат навреме да забележат проблема.

Почти всички деца тръгват на училище на 6 години

Децата, които навършват 6 години до края на месец септември, тръгват на училище през същата календарна година. Само онези, които са родени по-късно, имат право да тръгнат на училище седемгодишни.

Какво представлява прегледът по-конкретно? В първата му част родителите не присъстват. "Искаме да видим как детето се държи в определени ситуации, близки до училищните. Затова то остава насаме със специалистите и изпълнява определени задачи. Какво е неговото поведение? Може ли да общува нормално или отказва да изпълни определени задачи? Да кажем, че детето е затворено в себе си и не отговаря на въпросите на лекарите. Информацията за това се предава на училището. Или, да кажем, специалистите забележат, че детето трудно пази равновесие или има други някакви проблеми. Лекарят тогава може да назначи подходяща терапия.

Втората част от прегледа се провежда в присъствието на родителите. Лекарят задължително проверява ръста и теглото на детето, прави преглед на зъбите му, кара го да направи няколко физически упражнения, да нарисува определена картинка и да опише с думи рисунката. Така се проверяват някои обикновени навици и умения, към които детето е приучено у дома и в детската градина. "Нищо сложно няма. Това не е изпит. Всичко протича под формата на игра", посочва Имке Майвалд. Тя изтъква също, че не е необходимо детето специално да се подготвя за училищния преглед.

В много редки случаи след прегледа специалистите препоръчват детето да тръгне на училище не през настоящата, а през идната година. Тези случаи са не повече от един до два процента. Прегледът показва освен това дали детето може да бъде допуснато до обикновено училище или се налага да бъде изпратено в училище за деца със специални образователни потребности. Повечето деца попадат в обикновени училища и съвсем малка част - в специални. Това е така, защото в началното училище има инклузивни класове. Понятието "инклузивни" означава, че в съответните паралелки и училища наред със здравите деца се учат и децата с физически или психически недъзи.

Любопитно е, че относително много родители в Германия биха искали да оставят детето още една година в детската градина, смятайки, че още не е съзряло за училището. Но за да бъде уважено такова решение, трябва да са налице основателни медицински показания. Има и случаи детето да е интелектуално съзряло, но психически и социално да не е още готово за постъпване в училище. В такива случаи специалистите препоръчват отлагането му за идната година.

Заключението от училищния преглед е препоръчително

Заключението на медицинската комисия има препоръчителен характер, училището и родителите не са задължени да се съобразят с препоръката. Решението дали детето да бъде допуснато взима самото училище. Директорът се ръководи от заключението на комисията и от собствените си наблюдения. Практиката сочи, че само в отделни случаи решението на директора противоречи на заключението на лекарите и психолозите.

А с какво се отличават днешните деца? „Все по-често виждаме деца, които вместо да прелистват страниците автоматично правят движения с пръст, сякаш ползват смартфон или таблет. Живеем във века на цифровите технологии, това е ясно, но тях децата рано или късно ще ги овладеят. За нас е важно те да прекарват свободното си време на свеж въздух, да играят, да се катерят, да умеят да държат молив в ръка", казва Имке Майвалд. На нея и на нейните сътрудници все по-често им се налага да констатират отсъствието на определени навици, които днешните деца просто не усвояват. 

******

Разгледайте и тази галерия със снимки за началното училище в Германия:

Редакцията препоръчва

Реклама