Прайс, Уотърхаус, Купърс за българската икономика | Новини и анализи от България | DW | 19.10.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Прайс, Уотърхаус, Купърс за българската икономика

Под заглавие “От Пекин до Будапеща – печелещите марки и печелещите формати” агенцията за икономически анализи “Прайс, Уотърхаус, Купърс” публикува 4-тото издание на проучванията си за икономиката на отделните страни по света. То бе разпространено за пръв път тези дни в “Глобалния институт за търговия на дребно, потребителство и бизнес” в Барцелона. В студията на България са посветени 14 страници с бога

� нагледен материал, като графики, карти и пр. Предлагаме ви със съкращения заключенията на “Прайс, Уотърхаус, Купърс” за икономиката на страната:

Увеличената конкуренция се дължи на нарастващия броя крупни чуждестранни компании, навлизащи на пазара. Българският пазар за търговията на дребно остава привлекатален за чуждестранните инвеститори в тази сфера. Все още има достатъчно място за растеж, макар и броят на магазините да се е увеличил значително. Лидерството по отношение на цените и връзките с доставчиците са сред основните фактори за успеха на чуждестранните търговски вериги. При все това усилията, цените да останат ниски, водят до допускането на компромиси по отношение на качеството на продуктите и услугите, което е по-ниско в сравнение с предлаганото от същите вериги в други европейски страни.

През следващите няколко години се очаква по-нататъшна експанзия на чуждестранните търговски вериги в България и тяхният дял в продажбите на дребно да се увеличава. Основният фактор стимулиращ търговците да инвестират в сектора и да изграждат съвременни структури, несъмнено беше възможността за растеж, дължаща се на незадоволеността на пазара. Освен това фактори като ниските цени на земята и трудовите разходи, очакваният ръст на потребителските доходи, развитието на стила на живот и потребителството предричат положително развитие.

С напредването на България към ЕС компаниите за търговия на дребно и потребителски стоки ще се сблъскат с предизвикателството на повече регулаторни механизми съгласно европейските стандарти, законодателни мерки в защита на потребителските интереси, изисквания за обучението на персонала и пр.

Набирането на квалифициран персонал не изглежда лесна задача за инвеститорите, навлизащи на българския пазар, най-вече заради ниските заплати, предлагани в сектора на търговията на дребно и предизвикващи съответно слаб интерес сред потенциалните служители.

Компаниите, вече действащи на българския пазар, изпитват остра нужда от обучение на личния състав и от подобряване на политиката по отношение на човешките ресурси.

Процесът за присъединяване към ЕС и съответстващите му промени в законодателството се очаква да окажат положителен ефект върху икономическата среда и инвестиционната дейност в България. Очаква се влизането на България в ЕС в 2007 год. да привлече повече инвестиции от европейски компании, стремящи се към разширяване на дейността си на Балканите. Въпреки това обаче голям брой малки и средни предприятия в сектора на потребителските стоки могат и да не оцелеят поради неспособността си да отговорят на изискванията на ЕС.

Компаниите за потребителски стоки могат да очакват стабилно потребителско търсене в България и региона през следващите няколко години.

Икономическият растеж заедно със стабилните, но все още ниски потребителски доходи както и сравняващите цените потребители в България са предпоставките за стабилен пазар, но без особено драматичен ръст на пазара за стоки на дребно. Надеждността на официалната статистика обаче може да бъде поставяна под въпрос, тъй като се смята, че българските потребители имат и харчат повече пари, отколкото общо взето се преценява.

Потребителските заеми, непопулярни в миналото заради високите лихви и недостатъчното равнище на доходите, вероятно ще се използват по-широко.

Днешна България редовно и систематично се включва в обсъжданите инвеститорски проекти от страна на международните и регионалните инвеститори.

Налице е тенденция към пазарна експанзия, най-вече сред чуждестраннните търговски вериги за хранителни стоки в редица региони на страната едновременно с изграждането на по-малки търговски центрове, следвани от местни търговци на дребно на домашна електроника и бяла техника.

Основните оперативни фактори, считани за потенциални предимства по отношение на конкурентоспособността за новонавлизащите компании са удобното разположение, качеството на храните, качеството на услугите и наличието на места за паркиране.

Местните търговци на дребно на хранителни стоки са изправени пред силна конкуренция и пред необходимостта от повече инвестиции, дългосрочни стратегии и адекватен мениджмънт по отношение на човешките ресурси. Въпреки високите си амбиции, те все още демонстрират недостатъчни качества.

Редица местни вериги за търговия на дребно залагат в бъдещото си развитие на финансирането чрез бакови заеми, обикновено осигурявани от две банки, или чрез продажбата на дялове на венчър-фондове.