По-нататъшно положително развитие | Начало | DW | 30.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

По-нататъшно положително развитие

В третата книжка на” CEE Quarterly” – издание на Банк Аустрия Кредитанщалт и Уникредит Груп - има анализ за развитието на българската икономика.

default

Анализът прави прогноза за по-нататъшно положително развитие, въпреки някои повишени рискове. Според докладът на банката очаква се още една година със стабилен прираст на БВП, динамично развиващи се инвестиции, подобрено създаване на работни места, намаляващи държавни задължения и повишаващи се резерви на Централната банка. Натискът на голямото вътрешно търсене обаче ще продължи да стимулира вноса на стоки, което допълнително ще влоши съотношението между внос и износ. Основният риск пред правителството – според анализа на Банк Аустрия Кредитанщалт – е сдързан с изпадналите в застой реформи в здравеопазването и образованието. Недостатъчният напредък на страната в борбата срещу корупцията и организираната престъпност рискува да повлияе неблагоприятно на международните инвеститори и да ограничи предимствата на европейското членство на България.

Едно от подзаглавията на доклада обръща внимание на факта, че прирастът на БВП се дължи предимно на инвестиционния бум. Положителните изгледи за прираст ще се запазят и до края на годината, стимулирани от високата потребителска готовност на частните домакинства. Има белези – се казва в доклада на банката – че инвестициите през първата година от членството на страната в ЕС ще достигнат кулминационна точка, след като през първите девет месеца на предходната година динамиката им беше поотслабнала. Рекордният излишък в бюджетните приходи увеличава възможностите на правителството за действия – констатира по-нататък доклада на банковата институция,и прогнозира, че ако се се правят непредвидени разходи, излишъкът може да достигне два и половина милиарда лева, което представлява 4,8% от БВП до края на годината. Анализаторите на Банк Аустрия Кредитанщалт Уни кредик Груп като цяло са на мнение, че предвидените от правителството мерки в сферата на макроикономическата стабилност, в това число и предвидените повишения на заплатите в бюджетната сфера, както и на пенсиите, не крият рискове. За съжаление правителството пропуска шанса, чрез радикално намаляване на данъците върху труда да създаде повече стимули за създаването на работни место в икономиката. Вместо това – още повече ще се увеличи ангажиментът на правителството в сферата на преразпределението на икономическите ресурси и ще достигне ниво от около 40% от БВП.

Почти изчезналата политическа воля за по-нататъшно преструктуриране на недоразвитото здравеопазване и образование, вероятно ще отслабне допълнително поради богатия приток на данъчни постъпления. В случай на ново отлагане на реформите в системата на здравеопазването и образователното дело, тези два сектора ще се превърнат в дългосрочен риск за устойчивото бюджетно развитие на страната и ще станат основна причина за обществено недоволство – прогнозира изданието на Банк Аустрия Кредитанщалт Уни кредит Груп.

В заключение докладът изразява мнение, че за България би било по-добре, ако страната се присъедини по-рано към европейския валутен съюз и въведе еврото като платежно средство през периода 2013 -2014 година. От гледна точка на банковите анализатори, координираното с Европейската централна банка провеждане на този процес ще представлява допълнителна гаранция за това, че България ще следва пътя на нужните реформи – особено във раздвижването на пазара на труда и подобряването на бизнес-климата.