По-ведри перспективи за икономическото развитие в Източна Европа | Начало | DW | 06.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

По-ведри перспективи за икономическото развитие в Източна Европа

За икономическото развитие в Източна Европа се очертават по-благоприятни перспективи. Кои са показателите за тази констатация? Ето какво пише в кратък анализ на Франкфуртер Алгемайне Цайтунг:


Ситуацията на пазара за заетостта в Централна и Източна Европа се подобрява. Главният стимулатор за това развитие е силният стопански растеж на новите страни-членки на Европейския съюз.Според главната икономистка на банката Аустрия Кредитанщалт Мариане Кагер фазата на досегашния стопански подем без положително въздействие върху пазара за заетостта е приключила. Миналата година индексът на безработица в новите страни-членки е паднал на 13 цяло и една десета процента срещу 14 и половина процента през 2004-а.Този индекс на безработица е наистина значително по-висок отколкото средния индекс в старите страни членки възлизащ на 7 и половина процента. Перспективите обаче са положителни констатира проучване на Аустрия Кредит Анщалт.Най-успешно се развива ситуацията на трудовия пазар в Литва , където безработицата е паднала с четири цяло и 8 десети процента и възлиза сега на 6 цяло и осем десети , както и в България където индексът на безработица е паднал с 3 цяло и 6 десети процента.Напредък по отношение на заетостта бележат също и Естония , Словакия , Полша и Латвия.Константна остава квотата на безработните в в Чешката репбулика и Словения, докато в Румъния и Унгария броят на търсещите работа леко се е повишил.В тези страни обаче квотата на безработните е около седем и половина процента. Според Виенския институт за международни икономически сравнения новите страни членки наистина са се изявили като конюктурен локомотив в Европа с двойно по-висок стопански прираст от първоначално предвиждания за 2005 прираст от 4 и половина процента.За да запазят актуалния индекс на заетостта новите страни членки се нуждаят от траен стопански прираст от порядъка на четири до пет процента , като причина за това са големите производствени резерви посочва Виенският институт за международни икономически сравения като изчислява че производителността на новите възлиза на едва 50 процента от производителността на 15 стари страни членки.