Потребителите в Източна и Западна Европа пазаруват с различни по големина кошници | Новини и анализи от Европа | DW | 14.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Потребителите в Източна и Западна Европа пазаруват с различни по големина кошници

Европейският инстиут за маркетингови проучвания ГФК публикува изследване за покупателната сила на населението в 41 европейски страни. Забележителни са сериозните разлики между Изтока и Запада. Ето и подробностите:

default

Според резултатите от проучването на института ГФК през 2008-ма година европейците са изразходвали за потребление осем билиона евро от нето-приходите на домакинствата. Държавните социални плащания като помощи за безработни, детски надбавки или пенсии са включени в тази сума.

Между потреблението в Лихтенщайн и Молдова има огромни разлики

Това съответства на покупателна сила на консуматорски доход от около 12500 евро на глава средно за 41-та страни, включени в проучването. Диапазонът обаче е от под 800 евро на глава от населението в Молдова до над 50 пъти по толкова в Лихтенщайн или близо 45 хиляди евро на човек.

Deutschland Euro Verbraucher Preise Kasse

В касите на източноевропейските магазини влизат все повече пари

При това не са отчитани регионално различаващите се равнища на цените.Интерес буди наблюдаваната тенденция, съгласно която в източно-европейските страни често градовете са с най-голямата покупателна способност. И обратното: на големите западно-европейски пазари като Германия, често най-силни в това отношение са общините, които са извън градовете и градските региони.

Изтокът с по-високи темпове на растеж, но това не означава по-добър стандарт от Запада

Големите разлики се открояват и в темповете на растеж: докато повечето западно-европейски страни имат минимален прираст на покупателната сила, централно- и източно-европейските демонстрират много по-динамичен ръст в това отношение.

100 Jahre Einkaufstüte

Източноевропейците пазаруват повече, но стандартът им остава по-нисък от този на запад

Така е например в България. Българската столица София е посочена като пример за особено стремителен ръст на покупателната способност - 22 процента спрямо 2007, или увеличение със 700 евро до 3 840. Това обаче е доста ниско ниво в сравнение със Западна Европа.Хората в България разполагат средно с 2 800 евро, което отговаря на една пета от средните за Европа показатели.

Това означава, че минималното увеличение на икономическия ръст в икономически по-мощните страни на Западна Европа има повече тежест отколкото силния растеж във все още развиващите се национални икономики.

Растеж от 7 и половина процента в Норвегия би означавал абсолютен прираст за покупателната сила на глава от населението с над 1700 евро годишно. В Украйна обаче нарастването на покупателната сила с 13 на сто би означавало по-малко от 200 евро.

Реклама