Положителните тенденция в българската икономика продължават | Начало | DW | 19.08.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Положителните тенденция в българската икономика продължават

Анализ на Банк Аустрия за икономическата ситуация в страната в първото полугодие

Включените в анализа данни за политическата ситуация са най-напред за ниската избирателна активност по време на състоялите се на 25 юни избори – 55,7 процента. Приведени са резултатите, постигнати от включилите се в изборите политически сили, след което се описва и дългият път на преговорите, започнали след връчването на първия мандат от президента Първанов. До излизането на бюлетина все още новото правителство не е било сформирано, което е и причина за заявлението, че в случай на провал, единствената възможност остават предсрочните избори.

Оттам нататък – в раздела за икономическата ситуация – експертите на банката отбелязват, че с реалния растеж на брутния вътрешен продукт от 6 процента, подемът на българската икономика продължава и през първото тримесечие на 2005-та година. Ръстът в индустрията е с повече от 8 процента, в сектора на услугите – със 7,4 на сто. Високата икономическа динамика доведе и до важни импулси в областта на заетостта – достигайки до 11,1 процента в средата на годината, безработицата е на най-ниското си равнище от октомври 1998-ма досега. Развитието на конюнктурата продължава да бъде стимулирано от вътрешното търсене, което расте на базата на увеличението в реалните заплати – с 5,4 процента, както и на ръста в кредитирането – с 56,1 на сто. Не по-малко динамично в навечерието на изборите бе и развитието на общественото потребление – с увеличение от 7,3 процента, а и ръстът в чуждестранните инвестиции – на базата на намалените ставки на Данъка общ доход – достигна до увеличение от 9 процента в сравнение с предходната година. Но докато вътрешното търсене доведе до положително отражение върху растежа, то във външнотърговски план балансът е негативен: нетният износ продължава да изостава от вноса.

На основата на предприетите от Българската народна банка мерки за редукция на ръста в кредитирането, както и – чрез очакваното установяване на умереност в общественото потребление, прогнозите за следващите месеци от годината са, че най-вероятно ще се стигне до леко забавяне на растежа. Същевременно с ръст в брутния вътрешен продукт от около 5,5 процента България ще запази високата си икономическа динамика и през 2005-та година.

В съзвучие с интензивното развитие на вътрешната конюнктурата през първите три месеца на 2005-та година се стигна до очакваната пасивност на платежния баланс. Основните причини за това могат да се открият в люковете на търговския баланс, които пък от своя страна се дължат на силния растеж във вноса на стоки, изискващи по-сериозни инвестиции. Тези стоки, които имат дял от 30 процента в общия внос, отбелязаха в първото тримесечие ръст от почти 40 процента. Докато при вноса на потребителски стоки увеличението е само с 14,5 процента. Ръстът при вноса на горива е с 42,5 на сто през първото тримесечие. И тъй като се смята, че тази тенденция ще се задържи през годината, очакванията са за дефицит в платежния баланс от 7,4 на 8,5 от брутния вътрешен продукт.

Бюджетният излишък в първата половина на годината възлезе на над един млрд лева, или 2,7 на сто от прогнозирания за годината брутен вътрешен продукт. Решаващи в това отношение бяха преди всичко извънредните митнически приходи, както и тези при дивидентите и данъка върху печалбата. Набелязаната от правителството цел за излишък от 1 процент от брутния вътрешен продукт ще може да се постигне при това положение без каквито и да било проблеми. Същевременно и фискалните резерви достигнаха своеобразен рекорд от 5,3 млрд лева.