Политика и корупция | Новини и анализи от България | DW | 15.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Политика и корупция

Първият по рода си в Югоизточна Европа Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии, бе оповестен след изследване направено в България

Докладът на Transparency International за корупцията през 2003

Докладът на Transparency International за корупцията през 2003

Вчера българското представителство на международната организация Traansperancy International асоциация «Прозрачност без граници» оповести резултатите от своето изследване на Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии в България. Индексът е първият по рода си в Югоизточна Европа и за втори път се разработва от екипа на Асоциацията. Той е формиран на базата на

изследване проведено в периода октомври-декември 2003 година в София, Плевен, Добрич, Монтана, Сливен, Смолян и Благоевград, при което са анкетирани четири основни групи, имащи отношение както към практиката на финансиране на политическите партии, така и към начина, по който тя се възприема и коментира. Първата е групата на бизнеса, втората на неправителствените организации, третата на журналистите и четвъртата на самите политически партии.

Резултатите от изследването са обобщени по следния начин от изследователския екип:

  • почти без изключение експертите приемат, че обществената представа за зависимостта на политиката от скритото и непрозрачно финансиране не може да бъде преодоляна в момента.
  • Доминиращо сред представителите на всички групи е разбирането за необходимостта ат законодателни промени по отношение на нормативната база, регламентираща финансирането на политическите партии.
  • Преобладаващата част от изследваните лица приемат, че обществеността не разполага с достатъчно информация за принципите на финансиране и контрола върху финансирането на политическите партии.
  • Ясно очертано е разбирането за необходимостта от позитивна промяна в принципите и откритостта на процеса на финансиране на политическите партии.

При представяне на тези резултати председателят на Сметната палата Георги Николов обърна внимание върху дисциплиниращия ефект на санкциите предвидени в новия закон, както и върху необходимостта всички отчети на партиите да бъдат заверени от дипломирани експерт-счетоводители.

Един от белезите на демократичните общества е възможността на гражданите да получават информация за това кой и с какви цели финансира политическите партии, което е ясен ориентир за определени позиции защитавани от техните лидери, и е индикатор за икономическите интереси при лобирането за една или национална или международна корпорация.

Показателни са няколко отговора в анкетата: на въпроса «Съществуват ли механизми за ограничаване на незаконното финансиране на политическите партии» - 40,7 на сто от запитаните работодатели са отговорили отрицателно. За сравнение – същият отговор дават 26.5% от неправителствените организации и 24.5% от анкетираните журналисти. От запитаните представители на самите партии този процент е 16.3%. В същото време 23.2% от запитаните в групата на политическите партии заявяват категорично, че получаването на финансови средства или услуги от представители на бизнеса не ги поставя в зависимост от дарителя. Това обяснява и друг получен резултат повече от половината декларират че разчитат на дълготрайни партньорства с представители на бизнеса.

Индексът за прозрачност на финансирането на политическите партии може да служи за ориентир не само за нивото на политическа корупция, но и за нивото на политическа култура. Екипът на изследването се надява получените резултати да повлияят при изработването на предложения за законодателни промени и на конкретни мерки за ограничаване на корупцията в политическия живот на България.

Реклама