Плащат ли ми достатъчно? Ценни съвети за работещите в Германия българи: | Новини и анализи от Европа | DW | 13.10.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Плащат ли ми достатъчно? Ценни съвети за работещите в Германия българи:

Колко трябва да изкарвате в Германия като командирован шофьор, строител или санитар? "На гурбет: Моите права като командирован работник в Германия" дава отговор на тези и още важни въпроси.

Дали ще се сетите да си водите дневник за положения труд, ако сте български командирован работник в Германия? Знаете ли към кого да се обърнете, ако работодателят Ви третира несправедливо? Колко евро изкарвате на час като строителен работник, санитар или шофьор на камион - и знаете ли дали това заплащане отговаря на закона в Германия? На тези и на още много други въпроси отговаря изключително полезната и смислено композирана брошура "На гурбет: Моите права като командирован работник в Германия".

Редакцията препоръчва

Брошурата е издадена от Берлинския консултационен център "Миграция и достоен труд" и се финансира както от Берлинския сенат, така и от Еврокомисията. На български тази брошура излиза и се разпространява с решаващата помощ на д-р Ирина Лазарова, съветничка в Консултационния център. С нея разговаря Александър Андреев.

ДВ: "На гурбет: моите права като командирован работник в Германия". Кои са читателите на тази брошура? И какво точно е "командирован работник"? Знаете ли колко са тези хора в Германия?

Д-р Ирина Лазарова: Командированите работници са лица, които са подписали трудов договор с фирма, регистрирана в България, осигуровките им се плащат в България, а полагат труда си в Германия за период от не повече от две години. Голяма част от информацията в брошурата обаче е релевантна и за хора, които работят в Германия с трудов договор, подписан с германска фирма. Така че брошурата ни е насочена към всички, които обмислят да започнат работа в Германия или вече работят тук.

Нямаме точна информация колко са командировани в момента - не всички пътуват с издадено удостоверение А1, така че предполагам и институциите не биха могли да дадат точна цифра.

ДВ: Трите раздела на брошурата са посветени на работещите в строителството, в социалните грижи и в транспорта. Това ли са трите бранша, които привличат най-много командировани работници от България в Германия?

Лазарова: Да, това са най-популярните браншове за командироване и съответно това са и сферите, в които наблюдаваме най-много трудовоправни нарушения. Първата част на брошурата съдържа информация, която се отнася за всички браншове. Също така контактите на консултационните ни центрове в различните федерални провинции биха били полезни на всеки, които има въпроси, свързани с условията на труд, или има нужда от помощ при проблеми с работодателя си.

ДВ: На какви възнаграждения могат да разчитат командированите работници в тези три бранша?

Лазарова: Заплащането зависи много от това, как е оформен трудовият договор. По принцип минималното работно заплащане в Германия е 9,60 евро бруто на час, от 1 януари 2022 г. ще стане 9,82 евро, а от 1 юли 2022 г. - 10,45 евро. Това заплащане важи например за транспортния сектор и за лични асистенти, които работят директно за семейство или при агенция, в която не преобладават услугите за грижа.

Ако работодателят е агенция за лични асистенти и гледачи, заплащането е около 12 евро, в зависимост дали се работи в източните или в западните провинции - от 1 април 2022 г. навсякъде ще бъде 13,20 евро бруто на час. В строителството заплащането за неквалифициран труд за строителен работник-помощник по първа тарифна група в момента е 12,85 евро бруто на час, за строителните работници по втора тарифна група заплащането е 15,70 евро на запад или 15,55 евро на изток и в Берлин. Възнагражденията в Германия се променят много бързо - информацията в брошурата е вече отчасти остаряла, затова сме публикували линкове, където всеки може да провери какво е валидното в момента заплащане.

ДВ: Кои са най-важните въпроси, на които трябва да намери отговор всеки командирован работник, заминаващ за Германия?

Лазарова: Кой точно е моят работодател? При какви условия ще работя? Имам ли доказателства за това, което ми е обещано - подписан трудов договор? Съвпада ли информацията в договора с това, което ми е обещано и по-късно с това, което се случва наистина? Къде ще живея? Кой ще заплаща жилището ми? В коя държава се заплащат социалните ми осигуровки и какви права имам, ако се разболея, ако претърпя трудова злополука, ако ме уволнят, ако ме изгонят от жилището?

В колкото по-трудна финансова ситуация се намират хората, толкова повече им се налага да се хващат за всяка сламка и безумно обещание. И в същото време, независимо дали са от Бангладеш, Испания или България, повечето вярват, че след като работата е в Германия, всичко ще е наред. Първото което ни казват, когато дойдат при нас, е: "Никога не сме предполагали, че такова нещо може да ни се случи в Германия."

Брошурата дава ценни съвети както на тези, които тепърва ще пътуват към Германия, така и на вече работещите във Федералната република.

Брошурата дава ценни съвети както на тези, които тепърва ще пътуват към Германия, така и на вече работещите във Федералната република.

ДВ: Какви са опасностите или нежеланите ситуации, пред които може да се окаже изправен един български командирован работник в Германия?

Лазарова: Една от най-големите опасности е, когато например подизпълнителят изчезне, а работниците нямат никакви документи и са на улицата, без средства да се върнат в България. Тогава стават много лесно жертва на трудова експлоатация, тъй като са съгласни да започнат каквато и да е работа при каквито и да е условия. Достигат до физическо и психическо изтощение и са им нужни години, за да се възстановят след това, ако са успели да се измъкнат от ситуацията. Имаме случаи често в строителството с трудови злополуки и неясен осигурителен статус - особено когато командироването се случва през трета страна-член на ЕС, например Словения или Испания.

ДВ: Кой може да помогне на тези хора, когато имат някакъв проблем?

Лазарова: В Германия има няколко консултационни мрежи - нашата консултационната мрежа "Достоен труд" има консултанти, говорещи български език в 10 града. Строителният синдикат IG BAU предлага също помощ - от миналата година се предлага едногодишно членство за мобилни строители, в което е включена и правна застраховка. За договори, сключени в България, хората могат да се обърнат, разбира се, към Главна инспекция по труда, с които заедно създадохме брошурата и работим по много от трансграничните случаи.

Ето и линкове към актуалната информация за минималното заплащане за командировани работници в Германия:

Fragen & Antworten
Mindestzahlung

Тук можете да видите и видео на български: