Официалните данни за расизма показват само върха на айсберга | Новини и анализи от Европа | DW | 22.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Официалните данни за расизма показват само върха на айсберга

Проучване на ЕС хвърля нова светлина върху разпространението на расизма в страните-членки. Изследването разкрива, че голяма част от случаите на престъпления на расова основа, тормоз и дискриминация не се съобщават.

default

Расизмът - широко разпространен в ЕС

Агенцията на Европейския съюз за основните човешки права (FRA) оповести резултатите от първото проучване в ЕС на дискриминацията и престъпленията на расова основа сред имигрантските и етническите малцинствени групи. Проучването разкрива, че дискриминацията, тормозът и насилието на расова основа са много по-широко разпространени, отколкото е отразено в официалните статистически данни.

Резултатите показват, че сред малцинствата и имигрантите е налице чувство на примирение, като тези групи, изглежда, нямат доверие в механизмите за защита на жертвите. FRA призовава правителствата на държавите-членки на ЕС да подобрят ситуацията чрез мерки за насърчаване на съобщаването и регистрирането на случаи на дискриминация и престъпления на расова основа, чрез пълноценно прилагане на законите срещу дискриминацията и чрез по-ефективно информиране на уязвимите малцинствени групи за техните права.

Südafrika Durban Demonstration gegen Rassismus

На дискриминация са подложени най-вече ромите и имигрантите от Африка

Хиляди случаи на престъпления остават невидими

Директорът на FRA Мортен Кяерум: „Проучването разкрива колко голям е всъщност броят на неотчетените престъпления на расова основа и дискриминацията в ЕС. Официалните данни за разпространението на расизма показват само върха на айсберга.“

55 процента от обхванатите в проучването на FRA мигранти и членове на малцинствени групи смятат, че дискриминацията, основана на етнически произход, е широко разпространена в страната, където живеят, а 37% заявяват, че през последните 12 месеца лично са били обект на дискриминация. 12 процента от анкетираните са били жертви на престъпления на расова основа през последните 12 месеца. Но 80% от тях не са съобщили за инцидентите в полицията.

Съобщеното ниво на дискриминация е най-високо сред ромите, като един от всеки двама запитани посочва, че е бил подложен на дискриминация пред последните 12 месеца. Високи нива на дискриминация са отчетени и от лицата, произхождащи от африканските страни на юг от пустинята Сахара (41%), и от северноафриканците (36%).

Мортен Кяерум: „Проучването показва, че огромно мнозинство от анкетираните не съобщават пред компетентните органи за случаите на дискриминация или престъпления на расова основа, на които са били подложени. Хиляди случаи на престъпления на расова основа и дискриминация остават невидими. Това означава, че извършителите остават ненаказани, жертвите не получават правосъдие, а лицата, отговорни за разработването на политики, не са в състояние да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на повторни нарушения. Надяваме се, че данните от новото проучване ще повишат осведомеността относно нуждата от разработване на по-целенасочени политически ответни мерки за преодоляване на това социално зло.“

Roma beim Alteisen-sammeln

Хората, подложени на дискриминация, не вярват, че нещо би се променило, ако докладват за случилото им се

Чувство на примирение

82 процента от анкетираните, които заявяват, че са били подложени на дискриминация, не са съобщили за последния случай, в който са станали жертва на дискриминация. На въпроса какви са основните причини да не съобщават за случаите на дискриминация, 64% отговарят, че смятат, че нищо няма да се случи или промени, ако докладват за инцидента.

В същото време 80% не знаят за нито една организация, която предлага помощ или консултации на жертвите на дискриминация. Това обстоятелство показва, че е налице спешна нужда от по-добро информиране, но то може да отразява и действителна липса на услуги за предоставяне на помощ в някои държави-членки.

„Това повдига важни въпроси, например как да се повиши осведомеността относно правата и да се изгради доверие в съществуващите механизми за защита“, заявява Мортен Кяерум. „Важно е тези, които са били подложени на дискриминация или тормоз, да бъдат насърчавани да съобщават за тези случаи и да им се предоставят гаранции, че техните жалби ще бъдат разгледани сериозно.“

Ромите са най-уязвими

От всички групи, обхванати от проучването на FRA, ромите се оказват най-уязвими по отношение на дискриминация и престъпления на расова основа. FRA анализира положението на тази група в доклад, който е първият от поредица доклади, посветени на малцинствените групи и проблемите, обхванати от проучването. Този доклад разкрива нерадостна картина за ромите в ЕС, които според оценките наброяват 12 милиона души.

Sinti und Roma- Junge in Fetzen

Изолацията на ромите изглежда непреодолима

Представителите на тази група съобщават за най-високи общи нива на дискриминация във всички области, обхванати от проучването. Между 66 и 92% от ромите (в зависимост от страната) не са съобщили пред никакъв компетентен орган за последния случай, когато са били подложени на дискриминация. Между 65 и 100% от анкетираните роми посочват, че нямат доверие в правоприлагащите и правосъдните структури.

Мортен Кяерум: „Данните сочат, че дискриминацията и престъпленията на расова основа са ежедневна реалност в живота на ромите. Политиците и други публични фигури трябва да говорят по проблема и да мотивират чрез свой пример усилията в областта на защитата на правата на човека.

Необходими са мерки за повишаване на осведомеността с цел предотвратяване на дискриминацията, както и последователно налагане на санкции срещу тези, които дискриминират ромите. Ромите изпъкват сред обхванатите от проучването групи и с най-високите нива на безработица и най-ниските нива на образование. Трябва да се предприемат спешни мерки за борба със социалната изолация на ромите.“

Редакцията препоръчва

Реклама