Новите тенденции в еко-технологиите при автомобилите | Начало | DW | 19.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

Новите тенденции в еко-технологиите при автомобилите

Разговор с Хелмут Мачи от бoрда на директорите на Siemens VDO

Централата на фирмата в Регенсбург

Централата на фирмата в Регенсбург

Х. Мачи: “Ние се концентрираме изцяло върху три големи приоритетни области – zero emissions, zero exigence и always on. Zero emissions е израз на усилията ни за намаляване на изпусканите вредни емисии в атмосферата. Тук ние работим за намаляване консумацията на горива, напр. чрез електроника, използвана в хибридните или турбо-технологиите. Zero exigence означава да сведем до минимум спешните и аварийни ситуации, инцидентите. Като примери ще посоча новите ни решения при предпазните колани, но така също и т.нар. Advanced driver assistent системи, които подпомагат действията на шофьора. Третата област сме нарекли always on, която свързва мултимедийния свят в автомобила с външния свят.”

Ще се спрете ли малко по-подробно на това, което наричате always on? Какво практически означава то?

Х. Мачи: “Always on означава тоталното свързване на всичко в колата в една обща система. В една фирма например всички компютри работят в мрежа. В една кола отделните компоненти също трябва да могат да комуникират помежду си. Когато сме в къщи благодарение на интернет ние оставаме свързани с външния свят. Същото се случва и когато сме в колата, където не трябва да бъде прекъсвана връзката с външния свят. Когато напр. вашият телефон, MP3-ка, i-Pod или i-Phone са свързани със системите в колата, вие можете да ги използвате, без да се налага да ги управлявате от техните клавиатури поотделно. Например да слушате MP3-записи направо в аудио-системата в колата.”

И това е бъдещето днес, така да се каже. Накъде, според Вас, ни води този път, и колко далеч можем да стигнем?

Х. Мачи: “Ние постоянно мислим за това, как да отговорим на нуждите на все по-силно изразената комплексност и взаимосвързаност на нещата. Затова ние разработихме една мултимедийна платформа, която разделя функциите, необходими за непосредствената работа на системите на автомобила от тези, които служат за развлечение. Така ние постигаме висока гъвкавост и ефективност на автомобилните технологии, като ги съчетаваме със сравнително много по-кратките производствени цикли в областта не развлекателната електроника. В тази връзка ние се кооперирахме с “Майкрософт” за съвместната разработка на операционни системи и софтуер. “Майкрософт” ще разработва новите продукти, а нашата задача ще бъде да ги внедряваме в автомобилите. Това сътрудничество е изцяло ориентиране напред към бъдещето, тъй като съчетава огромната палитра от продукти на “Майкрософт” с богатия опит на Siemens VDO в интеграцията и п приложението им в света на автомобилите.”

Какви са последните тенденции в сегмента на т.нар. Infotainment?

Х. Мачи: “Тук много голямо внимание се отделя на навигационните системи, които получават значително по-добри графики. Подобрява се цялото изображение, по-детайлен става целият образ. Освен това навигационните системи вече се свързват с интернет, с което се повишава динамиката в колата, и се представят много и нови оригинални решения.”

Siemens VDO показва във Франкфурт за първи път екран , който сте нарекли Dual View Display. Това също ли е част от онова бъдеще, към което вървим?

Х. Мачи: “Тук навлизаме в една от под-областите на always on – инструменти и дисплеи. От 1902 година VDO произвежда тахографи. Тенденцията в съвременните инструменти е към засилване на ролята на екраните. Какво представлява Dual View Display? - Погледнат от ляво, напр. от страната на водача, този екран показва нужната навигационна информация за пътуването. И тъй като пътникът до водача не се нуждае от тази информация, в същото време той може да гледа телевизия или филм, като гледа към същия екран от дясната му страна, т.е. от мястото до водача. Казано с други думи – дисплеят Dual View позволява едновременното изобразяване на различна информация в зависимост от различния ъгъл на нейното възприятие.”

Могат ли новите технологии да вървят ръка за ръка с последните екологични изисквания? Какво значение отдава Siemens VDO на екологично чистите продукти?

Х. Мочи: “От една страна ние разработваме съвършено нови технологии за управление работата на двигателите, с което категорично допринасяме за намаляването на консумацията на горива и за повишаване на енергийната ефективност. Така напр. нашите пиезо-инжекционни системи са световноизвестни с това, че повишават значително енергийната ефективност. Едновременно с това ние работим и в областта на хибридизирането на автомобилите. Ние от години предлагаме устройства, които поддържат електрическите и електронните системи в автомобилите. Хибридните технологии са едната насока, в която работим за намаляване на вредното въздействие върху природата, другата е свързана с турбо-технологиите.”

Аудио и видео по темата