Новите страни-членки на ЕС губят привлекателност | Начало | DW | 05.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

Новите страни-членки на ЕС губят привлекателност

Центърът за изследване на демографското развитие в Росток публикува студия, чието заключение е, че през 2030 година новите страни-членки на ЕС няма да бъдат вече толкова привлекателни за стопанска дейност.

Новите страни-членки на ЕС, в това число и България, стават все по-рискови за чуждестранните инвеститори

Новите страни-членки на ЕС, в това число и България, стават все по-рискови за чуждестранните инвеститори

През последните години новите страни-членки на ЕС преживяват стопански подем. Ниските данъци и ниските трудови възнаграждания, както и многото преференциални облекчения станаха причина много фирми от Западна Европа да създадат филиали и нови предприятия в държави като Чехия, Словакия или Унгария. Тази тенденция обаче няма да продължи вечно. Според студията на Центъра за изследване на демографското развитие, през 2030 година региони като Виена или Западна Австрия ще бъдат по-атрактивни за инвеститорите, отколкото страните от Източна Европа.

Symbolbild Inflation Geld Einkauf

Ниските трудови възнаграждения бяха досега основната причина за чужди инвестиции в страните от Източна Европа

Ниска производителност на труда

Причината, според учените, е, че новите страни-членки на ЕС имат един основен недостатък: производителността на труда в тези държави е значително по-ниска в сравнение със средните показатели на старите страни-членки. Друга причина за това развитие е постоянното застаряване на населението, като някои региони в новите страни-членки на ЕС са застрашени от обезлюдяване. Липсата на висококвалифицирани кадри също допринася за тази негативна тенденция.

Институтът за изследване на демографското развитие в Росток е изчислил рисковете за фирмите в 264 региона на ЕС. Прогнозите на учените се базират на следните показатели: развитие на населението, производителност на труда, човешки ресурси /като тук се имат предвид висококвалифицираните кадри/ и развойна и изследователска дейност. По тези показатели много региони в източната част на Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария,

Bulgarien: Sofia - Pirotska Einkaufsstrasse Kyrillische Schriftzeichen jetzt in der EU

И България е в списъка на държавите с високорискови региони

Румъния и България са обозначени като високорискови

докато перспективите пред региони като Виена например или Тирол в Австрия се изправени пред добри перспективи.

Според студията най-добри перспективи в Европа би трябвало да очакват Нидерландия, Люксембург, Белгия и Ирландия, където високите инвестиции, производителността на труда и благоприятната демографска перспектива чертаят стабилно икономическо бъдеще. Някои региони в Южна Франция също ще се справят успешно с демографския срив, твърдят учените от института за изледване на демографията в Росток. От старите страни-членки на ЕС в най-неизгодни позиции са Португалия, Гърция и Италия. Студията изхожда от презумпцията, че в 163 от общо 264-те проучени региони,

Symbolbild Senioren Rentner Alte Menschen

Основен проблем е бързо застаряващото население

ще има срив в демографски план

Учените от института за демографсики проучвания твърдят, че до 2030 година в много региони в Източна Европа населението в трудоспособна възраст, между 20 и 64 години, ще намалее наполовина в сравнение със сегашния брой заети в трудовия процес. Положително изключение в новите страни-членки на ЕС правят столиците. По показателя човешки капитал, студията оценява развитието в столиците Букурещ, Будапеща, Прага, Варшава и Братислава като добро.

Подобно съдържание