Новите данни за политически мотивирани престъпления в Германия | Политика | DW | 11.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Новите данни за политически мотивирани престъпления в Германия

Тези дни федералното вътрешно министерство пубилкува годишния си доклад с данни за така наречената “ политически мотивирана престъпност “ в Германия през 2004 година . В доклада са регистрирани общо 21 хиляди наказуеми деяния по политически подбуди . Вниманието привлича констатацията , че броят на политически мотивираните наказуеми деяния на дясноектремистка основа се е повишил съществено. Как се разпозн

ават полтически мотивираните престъпления и какви други наказуеми деяния спадат към тази категория ? Какви изводи могат да се направят от публикуваната сега статистика? Подробности от Дафне Антахопулос.

Миналата година от над 21 хиляди полтически мотивирани наказуеми деяния далец над половината , а именно 12500 са политически мотивирани престъпления на дясноекстремистка основа.Това са около хиляда повече отколкото през 2003-а. Това повшение от 8 цяло и четири десети процента обаче се пада главно на така нареченте пропагандни наказуеми деяния, посочва федералното вътрешно министерство. Наказуемите деяня с пропаганден характер са се повишили миналата година с 11 процента като надхвърлят 11 хиляди. Професор Артур Кройцер- експерт по наказателно право от университета в град Гисен обяснява причините така:

“ Трябва да се има предвид активността в интернет , която намира подражатели.Мнозна се включват със собствени изявления. Така се стига до голямо нарастване на броя на дясноектремстките и изобщо на екстремистките изявления например в интернетните форуми.Същото важи и за графитите тъй като възможностите за графити са огромни.”

Други пропагандни деяния са националистични подстрекателства но също и показването на противоконсттуционни знаци като хитлеровия поздрав или пречупения кръст. Увеличаването на броя на тези наказуеми деяния се обяснява с това че дясноктремистката сцена в последно време участва по-често в демонстрации и шествия , се казва в германското вътрешно министерство. Според криминолога професор Кройцер роля играят също и годишнините от втората световна война. Всяяка такава годишнина намира своя отзвук в съответните интернетни форуми и бива използвана от дясноекстремистката сцена за срещи и деномстрации. При престъпленията с пропаганден характер е сравнително лесно да се установят политическите мотиви – пречупени кръстове или съответните лозунги. По- проблематични са констатациите при насилствени актове с дясноектремистки фон. Тук трудно може да докажат мотивите за престъплението , тъй като дефиницията е много разтеглива. През 2004-а са регистрирани сравнително малко насилствени актове по политически подбуди. Статистиката “Дефиниционна система за политически мотивирани наказуеми деяния” посочва само 800 такива престъпления. Това е успех който се дължи на солидната работа на властите за сигурност , подчертава във връзка с тази цифра вътрешният министър Ото Шили.

Според статистиката лявоекстремистки мотвираните насилствени актове са спаднали с 2 цяло 6 десети процента Тук най -силно с 65 процента е спаднал броят на наказуемите деяния по политически подбуди извършвани от чужденци .