″НЛО″, убежище на руската интелигенция | Начало | DW | 16.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

"НЛО", убежище на руската интелигенция

От шестнайсет години вече в Москва излиза “Новое литературное обозрение”, двумесечно списание, което безкомпромисно отстоява своя висок стандарт като независим орган на либералната руска интелигенция:

default

Досега са излезли 88 книжки от “Новое литературное обозрение”, едно уникално издание в традицията на руските “дебели списания”, с характерната за тях смесица от есеистика, публицистика и белетристика. Негова основателка и главна редакторка е Ирина Прохорова, превърнала се междувременно в маяк на постсъветската интелигенция. Своята задача тя вижда в интелектуалната работа за демократични реформи, за културното преображение на Русия, за откриването на нови естетически и философски хоризонти.
“НЛО” е трансмисия за критическо усвояване на най-модерни идейни и изследователски търсения, от Дельоз и Де Ман до Агамбен и ИЕК. Обхватът на списанието далеч надхвърля рамките на литературата, навлизайки дълбоко в полето на философията, историята, социологията, културологията, новите медии. Научното равнище е толкова високо, че оригинални работи, публикувани в “НЛО”, се приемат за присъждането на докторска титла – както в Русия, така и в САЩ. Извън Русия трудно може да се намери издание, което да се мери с “НЛО” като исторически обхват и редакционна концепция. Списанието предлага пет рубрики (теория, история, практика, библиография и хроника), които от своя страна са отворени за най-различни текстове. Освен академични съчинения и подробни материали на литературни теми, се предоставя място за първи публикации на работи от лични научни и поетически архиви, за есеистични и белетристични произведения, рецензии, информация за международни конгреси, полемични и пародийни текстове, афоризми, некролози, открити писма. Политически некоректни респективно нежелателни теми като цензура, расизъм или неофашизъм се третират предимно непряко - чрез историзиране (например царистката цензура през 19 в.) или под формата на съобщения за съответни семинари, състояли на далечни или забутани места и следователно извън полезрението на обществеността (и властите).
В “НЛО” пишат предимно руски автори от средното и младото поколение, включително такива, които работят в Америка и Израел: Александър Еткинд, Игор Смирнов, Юрий Сльозкин, Михаил Ямполски, Иля Кукулин, Ирина Каспе, Николай Богомолов, Кирил Осповат, Ребека Фрумкина и много други. Те представляват една интелектуална и определено елитарна група, за която произход и местоживеене са без значение, и която се стреми към обособяването на един научно-художествен интернационал.
Списанието на Ирина Прохорова и създаденото междувременно от нея едноименно издателство са убежище за малцинствената критическа интелигенция на Русия, съпротивляваща се против държавния натиск върху медиите, културните и образователните институции. В едно обширно интервю (www.newsru.co.il) Прохорова предупреди неотдавна за опасността от руски неофашизъм, който според нея се е превърнал в “преобладаващата религия на постсъветското общество”.
Засега “НЛО” не може да се оплаче от намеса на властите, което се дължи единствено на крайно незначителното му присъствие в руското обществено пространство. Списанието излиза в тираж от 2300-2500 броя, голяма част от които са предназначени за библиотеки, научни институти и чуждестранни абонати. Въпреки че списанието се публикува отчасти и в интернет, неговият читателски кръг явно е твърде ограничен, за да се налага да бъде контролирано или санкционирано от държавните органи.