1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Най-ниските и най-високите заплати в Германия

10 януари 2022

В хотелиерството и ресторантьорството плащат зле, а най-високите доходи в Германия са в публичния сектор, индустрията и финансовото дело. От какво още зависят трудовите възнаграждения?

https://p.dw.com/p/45L18
Куриерите са нископлатени в Германия
Снимка: picture-alliance/S. Simon

Работиш по цял ден, а заплатата ти накрая: жалка работа. Такава е реалността за 18,7% от хората на пълна трудова заетост в Германия, показва едно проучване на Института за икономически и социални изследвания (WSI), който е близък до германските синдикати. За българските граждани, които работят в Германия, данните са доста отрезвяващи.

Според проучването, зле платени са онези хора, които при пълна трудова заетост получават по-малко от 2284 евро брутна месечна заплата. Такова заплащане е с над една трета по-ниско от средния месечен доход за хора на трудов договор и пълен работен ден, които плащат своите социални осигуровки в Германия. Според официалната статистика, средната брутна заплата в страната през 2020 година е възлизала на 3975 евро.

Сегментът на ниско заплащане се свива

Многозначителен факт е, че определени групи от трудещото се население в Германия са особено засегнати от по-лошо заплащане, макар че работят на пълен работен ден. Става дума за жените, за младите хора, за чужденците без германско гражданство и за онези, които нямат завършена професионална квалификация. Освен това в Източна Германия процентът на зле платените хора продължава да е по-висок, отколкото в Западна.

Добрата новина гласи: делът на хората, които получават ниски заплати в Германия, спада. „През последните години успешно се свива сегментът на нископлатените хора“, казва авторът на проучването Хелге Емлер. В Източна Германия този процес върви дори по-бързо.

Проучването констатира, че над 25% от жените и само около 15% от мъжете попадат в групата на нископлатените хора на пълен работен ден в Германия. Но и сред по-високите заплати разликата между половете си казва думата: според официалната статистика, средното брутно заплащане при мъжете за цялата страна възлиза на 4146 евро месечно, а при жените - на 3578 евро. Но важна роля за трудовото възнаграждение играе, разбира се, и професионалната квалификация. Ако сред висшистите едва 5 на сто получават ниски заплати, сред хората с професионално образование този процент е над 17 на сто, а сред онези, които нямат никаква квалификация, цели 40%.

Добрата заплата в Германия много зависи от това къде живееш и работиш. В градовете и в гъстонаселените индустриални региони, където са концентрирани големи работодатели от сферата на промишлеността, финансите, администрацията и научното познание, процентът на работещите с ниско възнаграждение е съвсем малък.

Огромни разлики

Особено интересни са данните за различните професии. Там разликите в заплащането са гигантски. Прави впечатление, че най-засегнати от лошото заплащане са две категории работещи на пълен работен ден: хората в хотелиерството и ресторантьорството и пренаетите или командировани работници.

Впрочем, тъкмо в тези две групи, където с ниско заплащане трябва да се примиряват около 68-69% от хората, попадат и много български граждани. Повече от половината заети в селското и в горското стопанство също получават ниски възнаграждения. Докато най-слабо засегнати от лошо заплащане са работещите в публичния сектор, във финансовото и застрахователно дело, в металургията и в електро-индустрията.

Прескочи следващия раздел Повече по темата

Повече по темата

Покажи още теми
Прескочи следващия раздел Водеща тема на ДВ

Водеща тема на ДВ

Природна гледка от Украйна
Прескочи следващия раздел Още теми от ДВ
Към началната страница