Населението остарява | Начало | DW | 27.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Населението остарява

Демографският отдел на ООн публикува резултатите от проучването си за остаряването на световното население. България е сред страните, чието население е най-застрашено от “остаряване”. От нашата кореспондентка във Вашингтон Соня Каникова

default

В едно ново проучване Демографският отдел на ООН се фокусира върху абсолютния и относителен брой на остаряващите хора в света и прогнозира засилване на тенденциите към остаряване на населението ососбено в развитите държави, където добрите условия и медицински грижи осигуряват по-голяма продължителност на жиивота. Но и неразвити държави като България са застрашени от “остаряване”. Една от причините за това е ниската раждаемост водеща и до постепенно намаляване на броя на населението.

През 2006 година 11% от хората в света са над 60-годишни, 13% са над 80-годишни, а през 2050 година процентът на остаряващите ще стигне 22% от цялото световно население. В развитите държави хората на над 60 години и сега са 20% от населението, а през 2050 ще са 32%. Очакванията за продължителност на живота във възрастта над 60 години за света са 77 години за мъже, и 81 за жени.

В България през 2006 на над 60 години са 23% от населението. 14% са на над 80 години. През 2050 година остаряващите на над 60-годишна възраст ще са 39%, а над 80 – 20%.

12% от мъжете на тази възраст в България живеят сами, докато жените живеещи сами са двойно повече – 25%. 11% от мъжете и 3% от жените на над 60 години още работят в България, при средна пенсионна възраст 62.5 години за мъже и 57.5 – за жени.

Съотношението на половете в групата над 60 години е 74 мъже на 100 жени, докато за групата над 80 години то е 55 мъже на 100 жени. Мъжете на над 60 години в България могат да очакват да живеят до средно 76, жените – до 80. В цяла Източна Европа продължителността на живота е по-ниска в сравнение със Западна Европа или други развити части на света. В Източна Европа през 2050 година се очаква броят на остаряващите хора да скочи от 18% през 2006, на 34%.

Данните в проучването на ООН показват, че заедно с Италия, Испания и Словения през 2050 година България ще има едно от най-застарелите населения в света.

Подобно съдържание