Налице е опасност от прегряване на българската конюнктура | Начало | DW | 14.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

Налице е опасност от прегряване на българската конюнктура

Разговор с д-р Габор Хуня, експерт във Виенския институт за международни икономически сравнения.

default

Г-н Хуня, каква е като цяло оценката Ви за икономическото развитие в България след присъединяването на страната към ЕС?

“В доклада ни за икономическото развитие във всички източноевропейски страни-членки на ЕС, който публикувахме през юни, стигаме до извода, че специално по отношение на България положителните тенденции от последните няколко години ще се запазят. Това важи обаче и за не дотам позитивните тенденции. Икономическият растеж продължава да е около 6 процента. В същото време обаче инфлацията не пада под пет процента, влошава се и външнотърговският баланс на страната.”

Къде се нарежда България по отношение на икономическия си растеж в сравнение с другите страни в Средна и Източна Европа?

“С икономически ръст от 6 процента България е сред водещите страни. Това е и средната стойност за всички нови страни-членки на ЕС, с изключение на Унгария, където икономическият растеж е под три процента.”

По принцип поддържането на стабилен икономически растеж допринася и за намаляване на безработицата. Важи ли това и за България?

“Да, и в България наблюдаваме намаляване на безработицата. Положително влияние оказват също чуждестранните инвестиции, които и тази година ще достигнат общата сума от над 4 милиарда евро.”

Как се развива растежа на българския износ?

“Растежът на българския износ е почти неосезаем. Това е голям проблем за България и се дължи на прекратяването на износа на енергия, което беше основна съставна част на българския износ.”

В анализа си стигате до извода, че в България е налице опасност от прегряване на конюнктурата. На какво се дължи това?

“Това развитие е тясно свързано с високата инфлация и покачващия се дефицит в платежния баланс. България е страна, която внася повече, отколкото изнася. Покачването на потреблението нарушава равновесието в търговския и платежния баланс.”

В балтийските страни например, които също са включени в анализа ви, се наблюдава почти 20-процентово увеличаване на трудовите възнаграждения, което намалява от своя страна конкурентноспособността им и води до по-малък растеж на износа. Ще се наблюдава ли подобно развитие и в България?

“В сравнение с балтийските страни, но и с Румъния, трудовите възнаграждения в България не се промениха през последните няколко години. През 2007-ма обаче наблюдаваме известно раздвижване, специално по отношение на заплащането в обществения сектор.”

Какви са като цяло очакванията Ви за икономическото развитие в България?

“Незначителният растеж на българския износ и предвещаното от нас прегряване на конюнктурата ще се отразяват и за напред на икономическото развитие на страната, без обаче да оказват влияние на икономическия растеж. Смятам, че и през следващите две години икономическият ръст на България ще бъде около 6 процента.”