1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

МСП за България вероятно ще отпадне, готви се нов механизъм

22 октомври 2019

Европейският Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) може да бъде отменен за България, ако ЕС и ЕП одобрят това предложение на ЕК. Това се разбира от оповестените днес последни доклади за България и Румъния по МСП.

https://p.dw.com/p/3RhkY
Symbolbild: EU-Arbeitsmarkt jetzt auch für Rumänen und Bulgaren offen
Снимка: picture-alliance/dpa/V. Donev

Този механизъм беше част от договорите за еврочленството на двете страни. С негова помощ трябваше да се наблюдава върховенството на закона и да се упражнява натиск върху правителствата в София и Букурещ, за да подобряват съдебната си система. Европейската комисия, която може да премахне МСП за двете държави, след като вземе становището на Европейския съвет (тоест – на лидерите на държавите-членки) и на Европарламента, вече на няколко пъти обяви, че ще го свали до края на мандата си. Това се планира включително с оглед на новия механизъм за проверка на върховенството на закона, който ще бъде въведен за всички страни-членки.

В съобщението за печата на Европейската комисия се казва: Европейската комисия прие днес последния си доклад за стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти в областта на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Днешният доклад разглежда напредъка, постигнат през последната година за изпълнение на 17-те препоръки на Европейската комисия в доклада от януари 2017 година. В положителен смисъл се отбелязва, че България е работила последователно за изпълнението на тези препоръки. Комисията счита, че напредъкът, постигнат от България в рамките на МСП, е достатъчен за осъществяване на ангажиментите, поети към момента на присъединяването към ЕС. България трябва да продължи да работи последователно върху превръщането на тези ангажименти в конкретно законодателство и неговото прилагане в практиката. България трябва да наблюдава трайното прилагане на
реформата чрез един новосъздаден съвет за последващ мониторинг. Това ще бъде в основата на бъдещия диалог с Комисията в рамките на цялостния механизъм за върховенство на закона. Както последващият мониторинг, така и механизмът за целия ЕС трябва да подкрепят устойчивостта и необратимостта на реформите след прекратяване на МСП за България. Преди да вземе окончателно решение, Комисията ще се съобрази с позицията на Европейския съвет и на Европейския парламент.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер каза: "В изпълнение на препоръките на Комисията, през последните години България постигна впечатляващ напредък. Предизвикателствата остават, осъществяването на необходимите реформи трябва да продължи, но напредъкът в България вече е достатъчен, за да се отиде отвъд МСП и вече да се приложат новите инструменти за наблюдение както на национално, така и на ЕС-равнище".
След последния доклад от ноември 2018 г., Еврокомисията наблюдава в България консолидация на институционалната рамка, създадена през предходните години. За да се постигнат дългосрочни резултати, се изисква решителност и последващи действия, включително и създаването на Съвет за последващ мониторинг начело със заместник министър-председателя, отговарящ за съдебната реформа, и представител на Висшия съдебен съвет.

В допълнение към ангажимента за провеждане на реформи във връзка с борбата срещу корупцията, Еврокомисията отбелязва по-специално ангажимента на българското правителство да се въведат процедури за отговорността на главния прокурор и защита на независимостта на съдебната система в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Комисията също така отбелязва ангажимента на българските власти да приемат законодателство, което гарантира автоматичното отстраняване на магистрати в случай на наказателно разследване срещу тях и задължителното оповестяване на членство в професионални асоциации.

 

Прескочи следващия раздел Повече по темата

Повече по темата