Мрачни изгледи за глобалната икономика | Новини и анализи по международни теми | DW | 26.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Мрачни изгледи за глобалната икономика

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи своята прогноза за глобалната икономика. Стопанският растеж ще остане слаб в световен мащаб, а безработицата в еврозоната ще бъде висока.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) очаква през следващите години леко повишаване на глобалния стопански ръст. В доклада си експертите подчертават разликите между големите народни стопанства, както и значителните рискове и слаби места в икономиката. Според прогнозите, стопанският ръст в глобален мащаб ще нарастне от 3, 25 процента през тази година до 3, 75 през 2015 година. През 2016 година вероятно ще достигне някъде около четири процента. Икономическият ръст на големите народни стопанства обаче ще остане под средната стойност, отбелязана десет години преди кризата. Безработицата в еврозоната ще се задържи на особено високо ниво, четем в доклада на ОИСР. В Китай се очаква спад на икономическия ръст. Според прогнозите, стопанският ръст в Русия и Бразилия ще остане слаб, докато в Индия, Индонезия и Южна Африка ще се покачва постоянно. Експертите от ОИСР прогнозират по-силен икономически растеж в САЩ и Великобритания в сравнение със страните от еврозоната и Япония.

Световната икономика

Скромни са и прогнозите за световната търговия. В нея стопанският ръст ще се съживи, но ще остане значително по-слаб в сравнение с времето преди световната финансова криза. В много от страните-членки на ОИСР инфлацията ще остане под зададените цели. Експертите отдават тази тенденция на силно понижените цени на минералните горива и хранителните продукти. За страните от еврозоната съществува риск от повсеместно понижаване на цените, ако икономиката не отбележи растеж. Според експертите от ОИСР, световната икономика е под засилен натиск. Това се дължи на силните колебания на финансовите пазари, липсата на доверие в бъдещия стопански ръст, както и на напрегнатата финансова ситуация в държавните бюджети и банките.

Infografik Reales BIP-Wachstum Deutsch

Графика на растежа на реалния БВП за 2014 и прогнози за 2015 и 2016

Европейските задачи

ОИСР съзира опасност от задълбочаваща се рецесия за някои страни от еврозоната. Под задълбочаваща се рецесия експертите разбират период без икономически ръст. За еврозоната възниква въпросът как при високите държавни дългове може същевременно да се инвестира. Експертите от ОИСР препоръчват облекчаване на фирмите срещу високата безработица в много държави и обхватни реформи. "По същество това са реформите на трудовия пазар, на стоковите пазари, в грижите за децата, но и данъчните реформи", казва директорът на отдела за политико-икономически проучвания на ОИСР Кристиан Кастроп. Целта е да бъдат засилени държавните и частни инвестиции.

Прогнозите за Германия

Изгледите за германския икономически растеж не са особено бляскави. Това се дължи на слабата конюнктура в държавите, които купуват германски стоки.Според прогнозите обаче, през 2015 и 2016 година стопанският растеж в Германия постепенно ще се оживи. Квотата на безработицата ще остане постоянна и ще се задържи на 5 процента. ОИСР препоръчва на федералното правителство да увеличи разходите, насърчаващи стопанския ръст. "На първо място тук става дума за инвестиции в сектора на образованието, тъй като Германия е застаряващо народно стопанство без значителни подземни ресурси", казва Кристиан Кастроп. Германия трябва да увеличи и разходите за грижите за децата и пътната инфраструктура. Тези мерки могат да дадат тласък на икономическия растеж и косвено да поддържат конюктурата в еврозоната. Германската икономика също е изправена пред значителни рискове. Към тях ОИСР причислява силните колебания на финансовите пазари, отслабването на търсенето от чужбина, както и геополитическите напрежения в Източна Европа.

Редакцията препоръчва

Реклама