Мит ли е Христовото Възкресение? | Новини и анализи по международни теми | DW | 01.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

От света

Мит ли е Христовото Възкресение?

Учените обичат да търсят обяснения за библейските чудеса. Например за Възкресението на Спасителя. Наистина ли Христос е възкръснал от мъртвите? Какво смята науката за това и убедително ли е нейното обяснение?

ДВ разговаря по темата с теолога Томас Зьодинг*

Едно от най-прочутите библейски чудеса е как Моисей разделил Червено море и спасил народа на израилтяните, като го превел по суша. Учените смятат, че такова разделяне може да бъде обяснено със законите на физиката: водата се е отдръпнала вследствие на силен източен ураганен вятър, който би могъл да образува проход през водата.

Друг пример е Потопът. Учените го обясняват с края на ледниковия период, причинил покачването на нивото на моретата и океаните. Разтопяването на глетчерите е скъсало ивица земя, отделяща Черно море, и това е предизвикало апокалиптично наводнение в района. Убедителни ли са тези обяснения?

Томас Зьодинг: Не, такива обяснения са убедителни само отчасти. Да вземем например темата за възкръсването на Христос от мъртвите – то по дефиниция надхвърля границите на времето и пространството. И в този случай научното обяснение достига собствените си граници. Това не означава, разбира се, че трябва непременно да го отхвърляме.

ДВ: Да вземем един конкретен пример: казва се, че Исус е ходил по водата. Учени предполагат, че всъщност е “ходил” по ледени блокове, които не са били видими от брега. Причина за образуването на такива ледeни блокове преди 2000 години са могли да бъдат топли, солени извори във водата. В този смисъл измама ли е “ходенето по вода”?

Film Die 10 Gebote Stummfilm 1923

Моисей, който превежда израилтяните през Червено море - в немия филм "Десетте божи заповеди" (1923 г.)

Томас Зьодинг: Твърди се дори, че Исус създавал илюзията, че ходи по водата, а всъщност крачел по каменни блокове. Или пък че използвал прикритието на сутрешната мъгла над Генисаретското езеро. Аз не вярвам в тези истории. Според мен, Библията трябва да се чете точно. В нея се казва, че на апостолите им се явила визия край езерото. Те са видели нещо. Явило им се е нещо, за което няма естествено обяснение. В езика на Библията това е т.нар. “явление”. Това означава, че между Бог и човек има някаква комуникация. И това е нещо, което никой медик не може да обясни с медицината, никой физик - с физиката, и никой биолог – с биологията. Това е по същество въпрос на вярата. Теологията има задачата да пропагандира подобни теми като въпроси на вярата, и точно по тази причина аз съм много скептичен към всякакви научни опити за обяснение на тези явления, каквито и Вие цитирахте.

ДВ: Как обяснявате все пак Възкресението?

Томас Зьодинг: Възкресението по начало е събитие, което надхвърля историческата сфера. Има хора, които са повярвали, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите, и техните свидетелства са описани в Новия Завет. Повтарям: в Новия завет са описани свидетелства за това, а не самото възкръсване на Исус.

Thomas Söding

Теологът Томас Зьодинг

В Ерусалим се намерили жени, които казали, че отишли до гроба, а той бил празен. И те не можели да си обяснят това. Но после един Божи глас им казал, че гробът е празен, защото Исус е възкръснал от мъртвите. Имало хора, които сметнали, че онези жени говорели небивалици. Но в крайна сметка възкръсналият се явил и на тях, а те го помислили за призрак. Но Исус ги заговорил, казал им: “Вижте ме добре. Аз съм Исус!”

Това са двата най-важни момента: че гробът е бил намерен празен, за което естествено няма обяснение; и че възкръсналият се явява. Това показва, че Бог не е сключвал съюз с големите учени от онова време, а с обикновените хора, които са имали връзка с Бога. Това е от огромно значение, защото Бог живее в сърцата на хората. 

* Томас Зьодинг е професор в католическия теологичен факултет на Рурския университет в Бохум и преподава в катедрата "Нов завет".