Конференция по проблемите на климата | Новини и анализи по международни теми | DW | 15.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Конференция по проблемите на климата

В Бон беше открита Конференция на ООН по проблемите на климата. Информация на Ролф Венкел за обсъжданите проблеми и конфликти.

Спектрографско изображение на озоновата дупка

Спектрографско изображение на озоновата дупка

Поетите в Киото задължения за редуциране на емисиите на вредните за атмосферата газове, изтичат след още 6 години. Какво ще стане след 2012 година ? Вярно е ,че на последната среща на върха по проблемите на климата – проведена през декември миналата година в канадския град Монреал, беше решено, процесът от Киото да продължи и след 2012 година, но как именно? На този въпрос трябва да отговори конференцията , която се провежда в Бон и в която участват около 200 експерти от цял свята. Министърът на екологията в германското правителство Зигмар Габриел разясни по следния начин целите на форума :

Габриел :

“Важно е, след края на първия период на задължения в рамките на протокола от Киото, да няма забавяне , веднага да последва втори период на доброволно поети задължения, като по този начин се създаде трайна система за регулиране на пазара.”

Известно е, че индустриалните нации сами не са в състояние да решат проблемите по опазването на климата. Близо един милиард и 800 милиона души по света все още нямат достъп до каквато и да била форма на енергия – става думза предимно за развиващите се страни.Нужн е обаче, икономическото развитие на тези страни, за които енергията в бъдеще ще играе централна роля, да бъде своевременно откъснато от нарастването на емисиите на вредни за атмосферата вещества. От тези страни – сега се очаква да разяснят, какви мерки смятат да вземат за това, отделянето на въглероден двуокис в атмосферата в техните страни – да не нараства главоломно. Разбира се, става дума за открит диалог, в който няма предварителнто фиксирани позиции – заяви германскят министър на екологията Зигмар Габриел. Протоколът от Киото предоставя на индустриалните държави възможността, да реализират проекти по опазването на климата в развиващите се страни, като реализираните икономии на вредни газове да им бъдат зачетени в рамките на собствените граници. Затова министър Габриел изрично призова германската икономика, засилено да прави подобни инвестиции в развиващи се страни. Разбира се, на конференцията в Бон става дума и за други цели. Да чуем отново министър Габриел :

Габриел :

Става дума за това, да се потърсят пътища за интегрирането на онези страни, като например САЩ, които са твърде дистанцирани към целите на протокола от Киото. Това е труден процес, който обаче е абсолютно нужен, ако искаме да променим задаващите се опасности, свързани със затоплянето на земната атмосферпа.”

В рамките на конференцията в Бон стана ясно, че Германия още отсега почти е изпълнила целта, която беше поела – а именно - до 2012 година да намали с 21 % нивото на вредни газове в атмосферата спрямо това от 1990 година.