Когато пенсията не стига | Начало | DW | 28.11.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Когато пенсията не стига

Малка заплата, бедни старини - такава е тъжната логика на нещата за милиони хора в една уж богата държава като Германия. Тъкмо в Германия се срещат крайно ниски заплати, каквито няма в друга индустриална държава.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ е изчислила, че няма друга индустриална държава в света, в която хората с ниски доходи да са по-силно застрашени от бедност на старини. Докладът на организацията, който излиза всеки две години, сочи, че работник, започнал трудовата си биография през 2012, един ден ще получава пенсия, равняваща се на 42 процента от средните му месечни доходи.

И тъй като ниските пенсии в бъдеще ще се облагат с по-малко данъци и социални отчисления, бъдещият пенсионер ще може да разчита на 55 до 57 процента от доходите, изкарвани по време на активния си трудов живот. Бедността на старини може да бъде избегната най-ефективно чрез добре платена работа по време на трудовия стаж, казва ръководителката на отдал "Социална политика" в ОИСР Моника Квайсер. От полза, според нея, би било въвеждането на минимална заплата в Германия.

Непълните трудови биографии

Другото условие е хората да не са имали големи прекъсвания в трудовата си биография, а съответно и периоди, в които да не са правени отчисления за пенсионни осигуровки. Въпросните "дупки" могат да се компенсират единствено с помощта на допълнителни частни пенсионни осигуровки.

Symbolbild Altersarmut Rentner in einer Suppenküche

Пенсионерите в Германия също са редовни клиенти на трапезариите за бедни

Тъкмо това обаче е доста трудно за мнозина и най-вече за онези, които работят в сектора на ниските заплати. Ясно е, че когато доходите са минимални и не стигат за покриване на ежедневните разходи, не е възможно да се правят и спестявания. Затова експертите препоръчват в Германия да се помисли за система от допълнителни пенсии, евентуално финансирани на солидарен принцип от цялото общество - т.е. от данъчните постъпления.

Жените са най-силно застрашени

Особено застрашени от бедност на старини са жените - заради това, че им се налага да прекъсват трудовата си биография поради бременност и майчинство, поради относително по-ниските им доходи и по-високата средна продължителност на живота. Моника Квайсер отбелязва, че този проблем може да бъде разрешен чрез уеднаквяване на заплащането между мъже и жени в Германия, както и чрез подобряване на възможностите за отглеждане на деца в детски градини - нещо, което би позволило на майките да работят.

"С оглед на демографските предизвикателства, с които се сблъсква Германия, смятам, че е необходимо да се помисли за мерки, компенсиращи задаващата се масова бедност на старини сред някои слоеве от населението", препоръчва експертката от ОИСР. Докладът за първи път анализира и други рамкови условия за живота на старини - като например притежаването на собствено жилище. И в това отношение Германия не се представя особено добре - възрастните хора, които имат собствено жилище, са по-малко отколкото на редица други места.

Редакцията препоръчва