1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Климатични промени

Тема

Терминът климатични промени описва измененията в климата на Земята за дълъг период от време. Пример за изменение на климата е предизвиканото предимно от човека глобално затопляне.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Покажи още
Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва