1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Климатични промени

Терминът климатични промени описва измененията в климата на Земята за дълъг период от време. Пример за изменение на климата е предизвиканото предимно от човека глобално затопляне.

Глобалното затопляне е несъмнено едно от най-големите предизвикателства пред човечеството. Ако не бъдат взети спешни мерки, средната температура на планетата ще продължи да се покачва - с опустошителни последици за много региони по света.

Покажи още статии