1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Климатични промени

Тема

Терминът климатични промени описва измененията в климата на Земята за дълъг период от време. Пример за изменение на климата е предизвиканото предимно от човека глобално затопляне.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Прескочи следващия раздел Гледна точка

Гледна точка

Можем и без Тръмп

Йенс Турау

В Париж спечели целият свят!

Йенс Турау
von Hein Matthias Kommentarbild App

Става дума за нашия живот

Матиас фон Хайн

Ще спасят ли света?

Йенс Турау

Шоу и прахосване на пари? Не!

Кристиан Трипе