Как се промиват детски мозъци | Новини и анализи по международни теми | DW | 10.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

От света

Как се промиват детски мозъци

Науката създава безредици, съсипва цели цивилизации и отдалечава хората от Бог - на това учат децата в йорданските училища. И ги насърчават да грабнат оръжие срещу друговерците. Анализ от арабския публицист Муса Бархума:

Един стенопис в основното училище буди истински ужас. Картината се нарича „Наказание за пропуснати молитви” и показва труповете на две момиченца. Първото, усърдно в молитвите, е положено нежно върху килим от зелени листа и грее в истинско сияние. Трупът на второто момиченце, мързеливо в молитвите, е обгорен, обезобразен и потънал в кръв, а около него се увива змия.

Децата в училището ме разпитват за рая и ада. Разказват ми и онова, което са научили от учителите си за преизподнята. При това не в часовете по религия, а по предмети като математика и изкуство. Мнозина педагози в Йордания непрекъснато се оплакват, че децата в детските градини и в училищата са подложени на безмилостна религиозна индоктринация. Че непрекъснато ги занимават с въпросите за греха и наказанието, вместо да ги учат на изкуство, музика, логика, наука. Че в занималните и класните стаи се говори най-вече за джихад и за муджахедини, за живота в отвъдния свят и за дълга на мюсюлманите да разпространяват вярата си по света.

"Науката води до повече разводи и повече наркотици"

Арабските деца учат за „Наказанието на грешниците в гроба”, за пъкъла и задгробния живот, но не знаят нищо за правото и законите в този свят. Непрекъснато ги занимават с добродетелите на жената, която трябва да се подчинява на мъжа - а за жената като човешко същество никой не обелва и дума. На един семинар в Аман експертите установиха, че в учебниците повечето жени са показани със забрадки, а за християнството не се споменава нито дума. Педагожката Далал Салама обръща внимание на едно подмолно послание, което се внушава на децата: съвместният живот в мир е добродетел на мюсюлманина, а един добър мюсюлманин никога не причинява зло на друг мюсюлманин. И още: "всички мюсюлмани обичат другите мюсюлмани, опазват тяхното имущество и не им вредят с думи и дела”.

Д-р Докан Обайдат взима под лупа учебниците по обща култура. В урока за „модерните естествени науки”, например, децата научават, че науката носи известна полза за селското стопанство, но иначе само създава безредици, съсипва цели цивилизации, насърчава секуларизацията и материализма и води до възникването на огромни анонимни градове. Според учебния план, науката отчуждавала хората от богослужението, от религията, от семейството и природата, от честта, любовта и приятелството: „Науката води до повече разводи, повече наркотици и съсипване на природата”.

„Ислямистите вече от десетилетия държат контрола над Министерството на образованието и провеждат ислямизация на учебните планове”, твърди експертът Хосни Айеш. Според него ислямизацията вече е навлязла и в научни специалности като физика, биология и химия. В училище всички часове започват с цитати от Корана или от пророка Мохамед, а по този начин се гради пряка връзка между изучаваните предмети и религията, пояснява той. А поетесата Зулейка Абу Риша пише следното за един учебник по религия за 10-ти клас: „На децата се казва, че трябва да грабнат оръжие срещу друговерците. За какво толерантно общество и за какъв толерантен ислям можем да говорим, след като учебникът занимава децата само с битки, с наказание на неверниците, с джихад, със справедливо пролята кръв, с принудителна смяна на религията, ако искаш да останеш жив… За задължителните молитви пък изобщо да не говорим”.

Тревожно е положението и с квалификацията на учителите - независимо дали става дума за естествени науки, религия или арабски език. Много често преподавателите се проявяват като хора с психологически и социални комплекси, които не умеят да обучават и възпитават децата. И затова самите учители спешно се нуждаят от обучение и квалификация. От радикална промяна се нуждаят и учебните планове, да не говорим за остарелите методи на обучение. Мнозина наблюдатели твърдят, че учебните планове са просмукани от идеите на „Ислямска държава”, от архаични възгледи, суеверия, метафизика и ксенофобия. За да се излезе от тази ситуация, спешно трябва да се предприемат няколко мерки:

Проф. Муса Бархума

Проф. Муса Бархума преподава в Американския университет в Дубай

Какво трябва да се направи

Първо, всички учебници да бъдат пренаписани и да се приведат в съзвучие с модерните педагогически методи и учебното съдържание в развитите страни. Децата трябва да получават за исляма и за ценностите на хуманизма такава информация, която не ги вкарва във вътрешни конфликти и объркване. В училище религията трябва да се третира просто като част от всекидневието ни, тя не бива да създава фон за страшни и заплашителни поуки от сферата на метафизичните спекулации, за каквито децата изобщо не са интелектуално подготвени. Педагозите са длъжни да използват методите на науката и да въведат в обучението инструментите на критиката, анализа, аргументацията, логиката и философията.

Второ, учителите трябва да се подбират по най-строги критерии. Това важи с особена сила за началното училище. Нужно е още да се подобрят условията на труд, заплащането и социалната подсигуреност на учителите, за да им се гарантира спокойствие във всекидневната им отговорна работа.

И трето, необходима е законова рамка. Онези учители, които нарушават професионалните принципи, които не изпълняват изискванията или пък облъчват учениците си с неистини, за да ги приобщят към определена идеология, би трябвало да понесат съответната отговорност. Защото който заразява мозъците на децата, всъщност заразява цялата нация. И взривява бъдещето ни.

Връзки

Подобно съдържание

Реклама