Как може да се подобри сигурността на Балканите? | Политика | DW | 19.05.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Как може да се подобри сигурността на Балканите?

Съгласуваните действия на балканските държави могат да имат съществен принос за подобряване сигурността не само в региона, но и от двете страни на Атлантика. До този извод стигат двама членове на Атлантическия съвет във Вашингтон. Ето техния анализ:

В навечерието на паралелното си разширяване, както Североатлантическия съюз НАТО, така и Европейския съюз са изправени пред проблема да осигурят новите си граници. Приоритет има западната част на Балканите, район, който през последното десетилетие е синоним на нестабилността.

Въпросите са неотложни. Западните Балкани са средище на международната организирана престъпност и контрабанда, нелегалните контрабандни маршрути, започващи от и около централна Азия и Далечния изток се разпространяват и разрастват поради пропускливи граници, корупция и слаби държавни институции. Тези канали си поделят цяла палитра от престъпни групировки, включващи албански и руски синдикати, които търгуват с всичко от наркотици до човешки същества. Заплахата от контрабандата се уголемява поради спектъра от регионален тероризъм. Групи като Ал Кайда използват западните Балкани за база и все повече за вербовка. Особено силно засегната е Босна, където проникнаха радикални ислямски елементи. Всичко това предполага злокобно срастване между тероризъм, организирана престъпност и контрабанда и будещ тревога потенциал за разпространението на оръжие.

ЯВно правителството на Буш имаше предвид тази взривоопасна смеска в своята стратегия за националната сигурност от 2002 година, в която се призовава за интензивни контрамерки срещу разпространението на оръжие за масово унищожение.

Оттагава насам СЩ преследват тази цел по множество различни начини, като челно място заема иниц;иативата за неразпространение на оръжие за масово унищожение. В същото време СЩ изграждат двустранно военно сътрудничество в важни съюзници. Едно от тези усилия е инициативата на Пентагона Каспийска защита за укрепване на сигурността в централна Азия и Кавказ чрез партньорства с държави като Азърбайджан и казастан. В замяна държави от региона печелят от съществено военни финансиране и засилена дипломатическа координация с Вашингтон.

Досега Балканските държави имат твърде малко участие в тези усилия. Постепенно обаче регионалните политици осъзнават необходимостта от по-широки рамки за евро-атлантическата стабилност.

Тва сътрудничество започва с осигуряването на границите. Чувствителните инвестиции за защита на границите и по-голямо сътрудничество между местните разузнавания са решаващи за спиране на потока от незаконни стоки и за подкрепа на идентичните усилия, предприемани от ЕС. Сигурността на границите трябва да бъде само началото. Сериозно усилия за спиране на оръжиието за масово унищожение от навлизане в района на Балканите изисква действия срещу контрабандата. Изграждайки рамките на инициативата за сигурност държавите от региона трябва да започнат морски патрули и да извършват конфискации в райони на контрабанда като Адриатическо и Черно море. Балканските държави могат да допринесат с още нещо. Разпространението на оръжие на Балканите става главно по суша, по маршрути минаващи през България и Румъния. По този начин районът разполага с уникалната възможност да се ползва от присъствието на Нато, в допълнение на усилията за залавяне на пратките по суша.

Такива инициативи биха послужили като мерки за изграждане на доверие в държавите-членки на ЕС преди разширението за решимостта на западните балкански държави за принос към европейската сигурност. СЩ и ЕС имат общи интереси да помогнат на балканските страни да достигнат зрялост по отношение на регионалната сигурност. Когато това стане и двете страни на Атлантическия океан ще бъдат по-сигурни.