1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Как децата да учат по-лесно чужди езици?

Разговорът води Румяна Таслакова22 юли 2008

Каква е целта и какво е значението на изследванията на езика и мисловните процеси? По тази тема Румяна Таслакова разговаря с проф. Мила Вълчанова от университета в Трондхайм, Норвегия.

https://p.dw.com/p/Edyx
Децата могат да усвоят няколко чужди езика едновременноСнимка: dpa

Какви са целите на Вашата дейност, проф. Вълчанова?

Prof. Mila Valchanova
Проф. Мила ВълчановаСнимка: Taslakowa

"В нашата лаборатория за изследване на езика и когнитивните процеси в университета в Трондхайм изследваме развитието на детето, процеса на опознаване на света и как тези процеси обуславят усвояването на езика. За нас най-важно е да изолираме тези механизми и фактори, които оказват най-силно влияние на успешното усвояване на езика, било той роден или чужд."

Как работите, с какви методи?

"В момента в лабораторията имаме най-ново поколение айтрекинг-система за проследяване на човешкия поглед. Методиката, на която почива тази апаратура, е много проста: идеята е, че

окото е прозорецът на ума

и движението на човешкия поглед показва накъде е насочено вниманието на човек. Тази методика е особено ползотворна за изследване на познавателните процеси и разбирането при децата".

С деца на каква възраст работите?

"В момента завършихме един експеримент с много малки деца, на шестмесечна възраст. Има интересни хипотези за техните способности и възможности и ние показахме, че те разбиратнапример каква е целта на на човешките движения."

Още на тази възраст се установяват познавателни моменти?

"Да, при децата процесът на опознаване на света е много активен. Казва се, че

още от първите месеци след раждането детето е отворено към всички стимули от външния свят

Babys auf der Säuglingsstation
Още след раждането детето активно реагира и взаимодейства със средата, в която растеСнимка: dpa

и активно реагира и взаимодейства със средата, в която израства. Децата знаят много. Целта на съвременната наука е да разберем точно какви са способностите, в коя възраст и по този начин ние можем да имаме диагностика например на деца, които имат увреждания, да имаме норми за да сравняваме с деца, които са с отклонения. Резултатите от съвременните изследвания могат да се приложат и за терапия".

До каква степен резултатите от изследванията на езика и на мисловните процеси от Вашата работа могат да се приложат във възпитанието на децата, в образованието им?

"Това е много важен въпрос и академичният свят работи в момента за връзката си с обществото и създаването на едно по-широко разбиране за това какви са способностите и възможностите на децата и по този начин и родители, и възпитатели, и учители, които работят с децата, могат да реагират, ако например детето има проблеми. Това има много широко приложение в създаването на нови методи за изучаване на чужди езици например. В Европа в момента има много силен фокус върху мултилингвализма и как

децата могат успешно да усвоят повече от един език

Кога едно дете може да започне или би трябвало да започне да изучава втори език?

Englischunterricht für Drittklässler in Nordrhein-Westfalen
Колкото по-рано се започне с чуждите езици, толкова по-добреСнимка: dpa zb

"Колкото по-рано, толкова по-добре. Съществува една теория на Ерик Ленеберг, според която има един активен период, който е много благоприятен за усвояване на език. Този период завършва в ранния или късния пубертет, но колкото по-рано, толкова по-добре".

Още в детската градина?

"да, още там. Знам, че в Германия има проекти с детски градини, в които децата започват от 4-5-годишна възраст да учат английски език".

Работите ли съвместно с изследователи, със специалисти от европейски страни с цел да обменяте познания, резултати и евентуално да ги прилагате в университетите и в образователната политика?

"В момента имаме няколко научни проекта с грантове от скандинавски научни институции. Те обхващат 12 научни екипа от скандинавските страни и Естония и също два екипа от Великобритания. Целта на тези проекти е да обменим опит в използването на най-съвременните методи за изследване на когнитивни процеси и език. "

И така има изгледи извлечените познания да навлязат на по-широка основа?

"Целта е да образоваме млади учени в тези методики и също така по-широкото използване на методиките не само за научни изследвания, а също така за диагностика и за терапия

В какъв стадий е развитието в тази сфера в България?

В България в момента има успешни проекти

Deutschland Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan in Stuttgart
Снимка: picture-alliance/ dpa

и екипи в Нов български университет. Ние имаме сътрудничество с колеги, с които се опитваме да създадем методики за изследване на отклоненията от нормалното езиково развитие."

Какво бихте препоръчали на млади родители, на родители на малки деца?

"Младите родители трябва да общуват активно с детето, да му обръщат внимание през цялото време и да забелязват всякакъв вид сигнали, които детето дава, за да установяват например проблеми, евентуално проблеми в развитието, при усвояването на езика. Доказано е, че активното общуване с децата помага много на успешното усвояване на езика."