1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Как да спасим изоставащите региони: 12 идеи от Германия

Андрей Гурков
18 юли 2019

Могат ли условията за живот в града и в селото да бъдат еднакво добри? В Берлин имат план от 12 точки как да стане това. А дали той би бил приложим и в България?

https://p.dw.com/p/3MEdL
Deutschland Verfall der Stadt Schönebeck
Снимка: picture-alliance/dpa/J. Wolf

От едната страна са процъфтяващите големи градове, които привличат младежта, от другата - измиращите села и западналите региони със застаряващо население, висока безработица и проблеми с транспорта, медицинското обслужване, интернет, и изобщо - с качеството на живота.

Пълноценни условия на живот за всички

Проблемът с разрива между града и селото, между бедните и богатите региони в днешна Германия не е толкова драматичен, колкото е в България, но в последно време се задълбочава. В тази връзка правителството прие документ, озаглавен: "Нашият план за Германия". Намерението е в рамките на десет години условията за живот в града и в селото да се изравнят - чрез специална правителствена програма.

Планът включва 12 точки, първата от които предвижда принципна промяна в системата на дотиране на изоставащите региони. Същността ѝ: вече да не се помага на Източна Германия като цяло, а по-целенасочено на най-нуждаещите се региони в цялата страна, независимо в коя част на републиката се намират.

Децентрализация

Предвижда се също така целенасочено създаване на нови работни места в структурно слабите региони - и най-вече в малките и в средните градове. Правителството няма как да наложи на бизнеса да се втурне към тях. Но се ангажира да разположи в този вид населени места различни държавни и научни учреждения, както и да стимулира предприятия, учебни заведения и неправителствени организации да се включат в процеса на децентрализация на своите структури.

При това е ясно на какво се разчита - преместването на държавни чиновници или учени в някой неголям град веднага ще повиши местната покупателна способност, а това ще задейства пазарните механизми: ще започнат да се развиват и сферата на услугите, и малкият бизнес, и строителството. Идеята може да се реализира бързо не на последно място поради голямото количество незаети жилища в някои райони на страната, особено в източните провинции, макар тяхното качество ненавсякъде да е добро.

Значението на интернет и транспорта

Министрите Гифай, Зеехофер и Кльокнер (отляво надясно) на представянето на програмата "Нашият план за Германия"
Министрите Гифай, Зеехофер и Кльокнер (отляво надясно) на представянето на програмата "Нашият план за Германия"Снимка: picture-alliance/dpa/W. Kumm

Германското правителство е на мнение, че огромна роля за изравняването на условията на живот може и трябва да изиграе повсеместното изграждане на бърз широколентов интернет и на устойчиви мобилни връзки. Неслучайно това е залегнало като трета точка в правителствената програма. Без бърз интернет не може да работи ефективно нито един съвременен бизнес, включително фермите, още повече, че в недалечно бъдеще предстои, например, внедряването на автономни трактори. Според германските управляващи, телекомуникационните компании могат да бъдат стимулирани да стигнат и до най-отдалечените региони чрез субсидии, а би могла да бъде създадена и държавна инфраструктурна компания, която да предоставя на операторите техника за обслужването на селските местности.

На четвърто място е транспортното обслужване, за което в Германия добрите пътища ги има, т.е. в случая става дума за подобряване на системата на обществения транспорт, включително железопътния, тъй като това би било по джоба на широките слоеве от населението, би отговаряло на реалните им потребности и е екологично. По-конкретно предложенията са за по-добро свързване на централните населени места с техните селски околности, както и на слабо населените региони - помежду им.

За селата, детските заведения и безбариерното придвижване

На следващо място в програмата фигурира целенасоченото развитие на селата - чрез дотации за осигуряване на живеещите в тях на всичко необходимо, включително медицинско обслужване. За правителството е важно да бъде намерено приложение на пустеещите сгради - за да придобият селата по-добър вид, респективно да станат по-привлекателни за живеене.

Ето в кои райони на Германия има най-много свободна жилищна площ (по данни на вътрешното министерство от 2017 г.)
Ето в кои райони на Германия има най-много свободна жилищна площ (по данни на вътрешното министерство от 2017 г.)

За да насърчи развитието на изостаналите региони, които по правило са и много задлъжнели, правителството предвижда национални мерки за намаляване на дълговете им. Освен това се разчита на готовността за работа на обществени начала по регионите - например за тренирането на някой детски футболен отбор. С тази цел ще бъде създаден фонд, който да подпомага доброволците в организацията на тяхната дейност.

Още мерки

Берлин смята да помага и в работата с деца на предучилищните и извънучилищните заведения, да стимулира развитието на безбариерна среда в регионите, за да облекчи живота на хората с ограничени възможности за придвижване, да съдейства за укрепването на социалните връзки и взаимодействието между поколенията, както и занапред да преглежда всички законопроекти от гледна точка на това дали съответстват на заложените в плана задачи.

Засега всичко това е само план. Но той ясно показва какво разбират в днешна Германия под регионална политика и как подреждат приоритетите.

Прескочи следващия раздел Водеща тема на ДВ

Водеща тема на ДВ

Георги Господинов
Прескочи следващия раздел Още теми от ДВ

Още теми от ДВ

Към началната страница