Как да работя легално в Германия? | От Балканите към Германия: факти вместо митове | DW | 24.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От Балканите към Германия: факти вместо митове

Как да работя легално в Германия?

В Германия съществуват редица възможности да се работи легално. А едно добре известно правило гласи: колкото по-квалифициран е чужденецът, толкова по-големи са и неговите шансове за успех.

Който иска да работи в Германия, няма нужда да кандидатства за убежище. Казано с други думи: германските власти няма да ви дадат бежански статут само защото искате да си намерите работа във Федералната република. Такъв закон не съществува. През първите три месеца след подаването на молбата за получаване на убежище кандидатите така или иначе нямат право да работят. Ако пък във Федералната служба за миграцията и бежанците постъпи неоснователна молба за убежище, мигрантът, която я е подал, може и да получи забрана за повторно пътуване до Германия, както и за цялото Шенгенско пространство. Това важи например за почти всички кандидат-бежанци от т.нар. "сигурни трети страни". Такива са страните от Западните Балкани: Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Албания и Черна гора. Важно е да се знае, че службите обработват молбите на кандидат-бежанците от тези страни сравнително бързо. В 99% от случаите те биват отхвърлени, а самите кандидати биват екстрадирани.

Amani Schule - Afghanische Schüler lernen Deutsch

Колкото по-добре говорите немски, толкова по-големи шансове имате за работа в Германия

Как да започна работа в Германия?

За гражданите на различните държави важат различни правила за работа в Германия. Хората от страните-членки на ЕС имат право да се придвижват свободно на територията на Европейския съюз. Те могат да работят без ограничения в Германия. Същото важи и за гражданите на страните от Европейската икономическа общност, както и за швейцарците.

За гражданите на т.нар. "трети страни" важат други правила. В този списък влизат и всички страни от Западните Балкани: Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Албания и Черна Гора. По принцип хората от тези държави имат право да работят само ако притежават валиден документ за легален престой в Германия и ако съответните институции им издадат разрешително за работа.

Германските миграционни власти издават четири различни вида разрешително за пребиваване в страната: разрешително за ограничен престой, синя карта за ограничен престой, разрешително за неограничено пребиваване и разрешително за неограничено пребиваване за граждани на страни извън ЕС, които вече са живели легално в Германия повече от 5 години. Тези документи се издават само ако кандидатите докажат, че разполагат с достатъчно финансови средства за времето, което възнамеряват да прекарат в Германия. Те или трябва да представят извадка от банковата си сметка, която доказва, че разполагат с достатъчно пари, или пък да докажат, че имат работа, от която печелят добре. Има и друга възможност: германски граждани да станат техни попечители. Освен това, ако кандидатите не притежават валидни паспорти или пък съществуват причини да бъдат екстрадирани, то те нямат шанс да получат разрешително за пребиваване в Германия. Така например, ако гражданин на някоя страна от Западните Балкани подаде неоснователна молба за убежище, той дори няма шанс да получи право на престой в страната.

Това означава, че хората, които идват в Германия с цел да получават социални помощи и помощи за безработни, нямат никакв шанс. Подобно право имат само германските граждани, бежанците или тези, които вече са работили няколко години в страната и са плащали социални осигуровки.

Най-важното за търсене на работа в Германия

Като цяло важи следното правило: колкото по-квалифициран е даден кандидат и колкото по-добре говори немски език, толкова по-големи шансове има да получи разрешително за пребиваване и работа в Германия.

Който иска да си намери работа в Германия, може да подаде молба за получаване на виза с цел търсене на работа. Този документ се издава в съответните германски посолства в чужбина. На тази карта можете да откриете всички чуждестранни представителства на Германия. Тази виза обаче не дава директно право на работа. За да работи легално, кандидатът трябва да се сдобие със специална работна виза. За тази цел той няма нужда да напуска Германия и може да подаде молба в местните служби. И тя обаче се издава само ако кандидатът докаже, че може да се издържа сам или че с бъдещата си работа ще печели достатъчно добре.

Чужденците в Германия, които имат нужда от помощ при търсенето на работа, могат да се обръщат към Федералното бюро по труда, както и да разглеждат редовно обявите за работа в интернет - в сайтове от рода на www.xing.de.

Как да си намеря работа в Германия от чужбина?

Хора, които си търсят работа в Германия от чужбина, могат да се обърнат за съдействие към Централната служба за намиране на работа в Германия и чужбина (ZAV) към Федералното бюро по труда. Информация в интернет можете да откриете тук. Освен това и от чужбина кандидатите могат да търсят работни позиции в специалните сайтове с обяви.

По-големи шансоев за успех на трудовия пазар имат, разбира се, тези, които говорят добре немски език. Важно е също така кандидатът да притежава професионална квалификация. Признаването на дипломи става с помощта на интернет-портали като https://www.bq-portal.de/ и www.anerkennung-in-deutschland.de.

Ако даден кандидат, който не е гражданин на ЕС, си намери подходяща работа в Германия, то той трябва да премине през процедура, при която се проверява дали тази работна позиция не може да бъде заета от гражданин на Германия или на някоя друга страна от ЕС. Изключение може да се направи само за висококвалифицирани кадри или за професии, при които в Германия има недостиг на работна ръка. Списък с тези професии ще откриете тук.

Ако пък сте решили да придобиете професионална квалификация в Германия, трябва да кандидатствате за конкретно място. Ако ви одобрят и можете да докажате, че сте в състояние да се издържате сами, а и имате паспорт, германските власти ще ви издадат виза за ограничен престой. Първоначално тя важи две години, но може да бъде удължавана. Голяма роля при евентуалното удължаване на тази виза играят познанията по немски език. Колкото са по-добри, толкова е по-голям и шансът за удължаване на разрешителното.

Symbolbild Studienbeginn Deutschland

По правило чуждестранните студенти в Германия имат право да работят 120 дни в годината

Искате да следвате в Германия?

За да следвате в Германия, трябва да докажете, че имате средно образование, равняващо се на диплома от германска гимназия. Ето тук можете да проверите дали вашата диплома се признава от университетите във Федералната република: http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de.

Ако дипломата ви не е достатъчна за следване в Германия, можете да кандидатствате за място в Щудиенколег. Ако ви приемат, ще получите и съответното разрешително за престой.

Ако пък вече са ви приели като студент и имате осигурена финаносва издръжка, ще получите виза за пребиваване в страната за две години. Тя бива удължавана в зависимост от периода на следване. Нямате право обаче да следвате задочно или пък във вечерни университети. Чуждестранните студенти имат право да работят в Германия, но не повече от 120 дни в годината.

Кой има най-голям шанс?

Най-лесният начин да се сдобиете с разрешително за престой и работа за по-дълго време е, ако имате конкретно предложение за работа. И в този случай обаче трябва да преминете през гореописаната процедура заустановяване дали тази работна позиция не може да бъде заета от гражданин на Германия или на някоя страна от ЕС.

Това условие обаче отпада за висококвалифицирани кадри, за научни работници и ръководни кадри, както и за специалисти с конкретни професии. Чужденците, завършили висше образование в Германия или в някоя друга страна, също няма нужда да преминават през тази процедура. Те обаче трябва да докажат, че печелят поне 48 400 евро бруто на година. Тогава ще получат т.нар. синя карта, която първоначално важи за 4 години. При определени условия висококвалифицирани кадри могат да получат разрешително за неограничено време.

Връзки

Подобно съдържание