Как България може да преуспее? | Новини и анализи от България | DW | 20.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

България

Как България може да преуспее?

България разхищава сребърния си резерв. Възрастните поколения могат да допринесат за икономическия растеж и за напредъка на страната, ако потенциалът им бъде ефективно използван, сочат експерти на Световната банка.

Висок икономически растеж в България при сегашната демографска ситуация може да има само ако страната смогне да задържи наличната си работна сила и успее допълнително да привлече работници и специалисти отвън. Това мнение е било споделено от редица експерти по време на състояла се неотдавна в София дискусия за социалния и икономическия потенциал на по-възрастните поколения в страната като възможност за смекчаване на последиците от задълбочаващата се демографска криза.

По степен на застаряване страната заема печалното четвърто място в света след много по-богатите от нея Япония, Германия и Италия. Но по темпове на стареене и на редуциране на работната сила през последните 25 години България оставя зад себе си и най-тежко засегнатите от демографската криза страни в света – трите прибалтийски републики, Украйна, Молдова и Грузия. Според старши икономистката в Световната банка Виктория Левин, българското население застарява, а същевременно се наблюдава рязко свиване на поколенията в млада и средна възраст. Причините се коренят в много ниската раждаемост и в продължаващата интензивна емиграция предимно на хора в тези възрасти.

Според прогнозите на банката, до 2030 година броят на българите на възраст между 30 и 45 години ще се свие от една четвърт до една трета. В същото време в България се наблюдава застой в нарастването на средната продължителност на живота. От 1960 г. насам този показател за Италия се е увеличил с 14 години, докато за България повишението е само с 5 години. Здравословните проблеми, които имат 60- годишните мъже в България, отговарят на проблемите, характерни за 71-годишните мъже във Франция, сочи статистиката на Световната банка.

Bulgarien Krankenhaus in Asenovgrad

Нужна е коренна промяна в здравната политика и в профилактиката

Митовете за възрастните българи

Задълбочаващият се недостиг на квалифицирани работници и специалисти принуждава работодателите в България да задържат кадрите си в предпенсионна и пенсионна възраст. Засилването на тази тенденция се подкрепя и от български, и от чуждестранни наблюдатели. Статистиката на Балканския институт по труда и социалната политика е красноречива – през последните 12 години делът на заетите, навършили 55 и повече години, е нараснал двукратно. Понастоящем те съставляват една пета от работната сила в българската икономика. В изследване на експерта Йордан Димитров от Балканския институт се посочва, че възрастните работници и специалисти в България са по-гъвкави при справянето с различни ситуации. Те са по-дисциплинирани и лоялни от по-младите си колеги и стават по-рядко жертви на трудови злополуки. Заедно с това по-възрастните по-трудно възприемат новите технологии и са по-консервативни, когато става въпрос за смяна на работното място или професията.

Показателно е, че работещите предимно за износ предприятия в по-голяма степен се стараят да мотивират и задържат по-възрастните си работници и специалисти. Според Виктория Левин, в България битуват два основни мита по отношение на хората в предпенсионна и пенсионна възраст. Те гласят, че по-възрастните работници и специалисти не искали да работят и предпочитали да се пенсионират и че тези хора били по-малко продуктивни и по-трудно намирали работа. Всички международни изследвания за трудовите умения на хората на възраст на 55 и повече години са категорични, че застаряващият човешки мозък все по-успешно успява да компенсира промените, свързани с възрастта. По-добре справящите се възрастни участници на пазара на труда компенсират отслабналата си поради годините памет с реорганизация на епизодичната си памет.

При сегашните тенденции на развитие на работната сила в България се очаква към 2060 г. икономически активните хора в България да бъдат с 55 % по-малко, отколкото понастоящем. За този период Световната банка прогнозира съкращаване с 40 % на времето, което един трудозает в страната ще отделя за образование и професионално обучение. За същия период работната сила на Европейския съюз като цяло се очаква да се свие едва с 10 %, а годините за нейното образоване да нараснат с цели 20 %.

Bulgarien Mann Bank sitzen Nachruf Todesanzeige Wand Sosopol

По степен на застаряване България заема четвърто място в света

Има ли изход за България?

Предвид на очакваните неблагоприятни промени в броя и структурата на работната сила в България, страната трябва коренно да промени политиките си по отношение и на младите, и на по-възрастните участници на трудовия пазар, категорични са експертите на Световната банка. По отношение на по-възрастните е необходима коренна промяна преди всичко в здравната и социалната политика. Известно е, че преждевременната смъртност сред българските мъже на възраст над 45 години е най-високата в Европа. Основна причина за този тъжен рекорд е широкото разпространение на сърдечно-съдовите заболявания, на които се дължат близо 50 % от жертвите на преждевременна смърт.

Съответният показател за западноевропейските страни е не повече от 5 - 8 %. В българската здравна профилактика трябва да настъпи истинска „сърдечно-съдова революция“, гласи една от основните констатации на Световната банка. Нейните експерти предлагат дългосрочна политика на държавата и работодателите към адаптиране на оборудването или работното място според възрастта, към изграждането на работни екипи от хора на смесена възраст, към създаване на по-гъвкави работни графици и към финансиране на обвързани с възрастта стратегии за обучение и управление на човешките ресурси.

Редакцията препоръчва

Реклама