Какво характеризира професионалния живот на жените в Германия? | Начало | DW | 09.11.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Какво характеризира професионалния живот на жените в Германия?

Близо 16 милиона германски жени активно упражняват някаква професия – това са близо 45% от всички трудещи се в страната. Показателно е обаче, че голяма част от тях се трудят на половин работен ден и в сферата на услугите. Институтът за германска икономика в Кьолн публикув своя студия, посветена на “жените в професионалния живот”. Ето какви изводи се налагат оттам:

default

Жените в Германия все още са в неравностойно положение - за еднаква работа те получават по-малко пари отколкото колегите си от мъжки пол. Според статистическите данни жените в страната получават средно между 20 и 30% по-ниски заплати. От института за германска икономика твърдьт обаче, че това не говори не пременно за дискриминация:

Шефер:

От една страна жените все още изостават в квалификацията си в сравнение с мъжете. Това се отнася в най-силна степен до по-възрастните жени. По-младите, които сега излизат на пазара на труда – обратно имат напълно равностойна квалификация с атзи на мъжете, а в някои случаи – даже и по-висока. Друг фактор, обуславящ по-ниските заплати на жените – е, че поради отглеждането на деца те по правило имат по-къс трудов стаж, което също има финансово отражение в месечния доход.”

Жените в Германия са заети предимно в сферата на услугите – т.е. като продавачки, учителки, санитарки и др. Те почти липсват в индустрията или в занаятчийските професии. Едва 6% от всички електротехници в страната са от женски пол. Същото се отнася и до професии, свързани с по-тежка физическа работа, - например строителния бранш. Не особено висок е интересът на жените и към техническите и природонаучни дисциплини – се едно изключение – в лекарската професия жените междувременно представляват една четвърт от всички медици.

Ако се погледне към други европейски страни като Холандия или Великобритания - прави впечатление, че там делът на жените, работещи на половин работен ден, е още по-висок отколкото в Германия. Затова пък в скандинавските страни, които се отличават с голяма професионална активност на жените, работата на половин работен ден не е особено популярна.

Що се отнася до безработицата в Германия интересно е да се отбележи, че тя е по-ниска сред жените, отколкото сред мъжете. От студията на института за германска икономика става ясно, че те са по-рявко сред дълготрайно безработните, и че – за разлика от мъжете - обичат да ползват всички предоставящи им се възможности за професионална преквалификация и допълнително образование.

Подобно съдържание