Какво означава да си чужденец в България? | Новини и анализи от България | DW | 18.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

България

Какво означава да си чужденец в България?

Осем на сто от чужденците в България чувстват разлика в отношението към тях. Близо 30 на сто усещат това рядко, 50 на сто - никак. Езикът е най-голямата бариера, сочи проучване на Комисията за защита от дискриминация.

България като член на ЕС също привлича мигранти

България като член на ЕС също привлича мигранти

Проучването на МБМД, поръчано от Комисията за защита от дискриминация, е направено сред 1202 пълнолетни граждани на страната, както и сред 515 бежанци, имигранти и други групи чужденци, пребиваващи в България. Осем на сто от анкетираните чужденци са бежанци, 20 на сто - имигранти, и 72 на сто са от други групи чужденци. От Русия са 19 на сто, от ЕС - 19 на сто, от източни неарабски страни - 17 на сто, от арабски страни - 15 на сто, от други европейски страни, които не са в ЕС - 12 на сто, от съседни страни извън ЕС - 10 на сто.

Islam-Unterricht an Schule

Езиковата бариера затруднява интеграцията

Езиковата бариера често е непреодолима

Най-често различното отношение се изразява в трудности при комуникирането поради езиковата бариера или поради недоверие спрямо чужденците, сочи изследването. Различното отношение е най-осезаемо при всекидневните контакти с хората на улицата, съседите или служителите в държавните институции. Европейците в България се радват на добро отношение. На по-негативно отношение в сравнение с останалите са подложени арабите и турците, посочват авторите на изследването. Най-дискриминираната според изследването група чужденци в България са бежанците, посочват от КЗД.

Факторите, които оказват влияние за негативното отношение към чужденците у нас, са държавата, от която идват, цветът на кожата, владеенето на езика, езикът на чужденеца, материалното положение, нравите, обичаите, културата, начинът на живот и степента на образование, показва проучването. Най-честите проблеми на бежанците и имигрантите при търсене на работа са лошото владеене на български език, непризнаване на дипломите и квалификацията им, както и възрастовата бариера от 30 години при възможност за квалификация и преквалификация.

Децата на 26 процента от запитаните бежанци, имигранти и други групи чужденци посещават училище, на 7 процента - не ходят на училище, а 46 процента - нямат деца в ученическа възраст. 20 на сто не са отговорили на този въпрос. Най-честите причини, поради които децата на бежанците и имигрантите не посещават училище, са незнанието на български език и липсата на достъп до изучаването му, липсата на подкрепа от учители и съученици при усвояване на материала, както и страх у родителите от малтретиране и насилие върху децата им.

Eheringe Symbolbild Ehe

Брак с чужденец биха сключили една трета от българите

Дискриминацията в България - по-малка

В изследването се прави сравнение на отношението към бежанците, имигрантите и другите групи чужденци у нас и в други страни: 35 на сто от анкетираните чужденци заявяват, че в България дискриминацията към тях е по-малка, 33 на сто не виждат разлика, 10 на сто смятат, че дискриминацията в България е по-голяма, 23 на сто не са отговорили.

На въпрос дали биха живели в съседство с бежанец, имигрант или друга група чужденци, 56 на сто от анкетираните българи отговарят положително. На същия въпрос за съсед българин чужденците отговарят положително. Процентите на отговорилите с "да" са от 79 до 92, като процентът нараства заедно с продължителността на престоя на чужденците в страната ни. Брак с бежанци, имигранти или с представители на друга група чужденци биха сключили 35 на сто от запитаните българи, процентът на чужденците, съгласни на брак с българин/българка, е от 64 до 90, информират от комисията.

Редакцията препоръчва

Реклама