Какво място се отрежда на България по отношение на женското равноправие? | Начало | DW | 26.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

Какво място се отрежда на България по отношение на женското равноправие?

Равноправието на жените е една от Целите на хилядолетието. Нов доклад на Световната банка показва, че както много от другите цели за развитие, и тази изостава. България има нееднакви успехи по различните показатели.

Трудовото възнаграждение на жените е със средно 25 процента по-ниско от това на мъжете

Трудовото възнаграждение на жените е със средно 25 процента по-ниско от това на мъжете

„Равнопоставеност на жените” е заглавието на най-новия доклад на Световната банка. Данните в него показват сериозна липса на напредък по тази важна цел за развитие.

Докато здравето и образователният статут на жените в повечето държави по света са се подобрили, икономическото им положение остава под нивото на поставените цели. Световната банка съобщава, че инвестиции от $13 милиарда долара годишно са необходими, за да има напредък с постигането на женско равноправие. На него се гледа като на

Überschwemmung in Bangladesch

В много страни по света жените са без шансове да получат платена работа

ключов фактор за намаляване на бедността

и за осигуряване на икономически растеж. Но за да могат жените да играят положителна роля в икономиката, казва се в доклада, не е достатъчно те да получават добро образование. Жените трябва да имат достъп до качествени работни места, до банкови кредити, да имат възможности за създаване на собствен бизнес. В доклада са проучени 122 държави, сред които и България. От тях 82 страни са напреднали по някои от показателите, заложени в Целите на хилядолетието. Държавите, които изостават най-много, са концентрирани в Централна Африка. Докладът показва ясно, че нито една държава или район не са постигнали равнопоставеност на жените по всички показатели. Един пример за това е заплащането на женския труд. Той все още се цени по-ниско от мъжкия. Типично е заплащането на жените да е около 75% от това на мъжете.

Feldarbeit

Особено тежко е положението на жените в Африка

Само около 20% от жените в света имат платена работа

Обикновено те са ангажирани в нискодоходни сфери, където също получават по-ниско заплащане от мъжете. В Европа и Централна Азия има слабо повишение на заплащането за жени, но дори в развити държави като Холандия се наблюдава намаляване на относителната женска заплата с около 1% на година. В Източна Европа има повишение на женските заплати, което е различно в отделните държави.

В Европа и Централна Азия има значително повишаване на участието на жените в трудовия пазар. Но в няколко държави участието е намаляло, и една от тях е България. Едновременно с това България е една от само няколко държави, които са постигнали почти 50% участие на жените в неземеделска трудова заетост. Затова пък

Ein Mann und zwei Frauen

По отношение на заплащането в България няма пълно равноправие на жените

жените в България получават по-малко на час в сравнение с мъжете

Женското участие в земеделието на страната е сред най-високите: около 40%. България се представя относително добре и по показателя участие на жените в политиката – в това отношение се измерва броят на жените в парламента. Навсякъде по света се наблюдава увеличаване на политическата роля на жените, се казва в доклада.

По общите показатели за целите на хилядолетието България заема средно положение между държавите от региона. Малко по-зле от нея се представят само Румъния, Албания, Украйна, Сърбия, Таджикистан и Турция.