Икономическото развитие на България според доклад на ″УниКредит Груп″ | Начало | DW | 28.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Икономическото развитие на България според доклад на "УниКредит Груп"

В доклада на австрийската банка "УНИ КРЕДИТ ГРУП" за първото тримесечие на тази година за очакванията относно икономическото развитие на България се казва между другото следното:

default


Позитивните икономически данни от началото на 2008 г. сочат, че бързото нарастване на БВП ще продължи през цялото първо полугодие. Производството и ръстът на продажбите на индустриалното производство остават сред най-силните във всички страни от ЕС. Особено в производството на метални изделия, електроуреди, машини и оборудване, където разкриването на нови производствени мощности беше особено силно през последните няколко години. Нещо повече: бързото натрупване на финансови средства и взетите кредити продължават да ускоряват потреблението на домакинствата и инвестициите в корпоративния сектор. Въпреки затегнатите условия за кредитиране и нарастващите рискове за задграничните кредитори,

Bunte Euro - Geldscheine

Чуждите инвеститори продължават да влагат срeдства в проектите си в България

потокът на финансови средства отвън остава все още силен.

Има само отделни случаи на фирми, намаляващи мащабите на проектите си или пренареждащи първоначалните си инвестиционни планове, вследствие на затрудненията при набавянето на капитали. Най-очебийният пример е вероятно с проектите, разчитащи само на вътрешния стокооборот, където инвестиционната политика е близко до нулевата, поради липсата на яснота по въпроса, докога ще продължават негативните промени в цените. Обръщането на динамиката в търговията на дребно, регистрирано за пръв път през месец декември миналата година, се потвърди през януари и продължи да се увеличава и през февруари, макар че отчасти се дължи на смяната в методиката за наблюдение на Националния статистически институт. Всички тези фактори, разгледани балансирано, сочат

Aufschwung der Wirtschaft, Symbolbild

През първото полугодие на 2008 се отбелязва ръст на продажбите в индустриалното производство

известно забавяне в икономическата активност през първото тримесечие на 2008 г.

- на около 6,25 % ръст. При все това структурата при нарастването на БВП остава ексцесивно зависима от външно финансираните инвестиции, което подхранва загрижеността за влиянието на световната финансова криза върху инвестициите и икономическия ръст. Ексцесивното нарастване на заплатите подкопава конкурентоспособността, докато бързото натрупване на капитали в икономиката все още не е в състояние да се превърне в осезаем ръст на производството. Безработицата рязко намаля, но това също така препдполага, че недостигът на работна ръка все повече ще ограничава ръста на БВП и перспективите за него. Ако остане извън контрол, измерващата се с двуцифрени числа инфлация заплашва да намали потребителските разходи в сектора на домакинствата, като същевременно ще повлияе негативно и на реалната икономика. Подобно тревожещо е влиянието на неконтролираната инфлация върху договарянето на работните заплати, което вече навлезе в сложен момент, когато се очаква намаление на износа, отразяващо ефекта на доминото на глобалната финансова криза върху икономическия растеж на България и ключовите и търговски партньори.