Икономическите отношения между ЕС и Русия | Начало | DW | 18.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Икономическите отношения между ЕС и Русия

На срещата на върха ЕС-Русия доминираха темите за сътрудничеството в икономическата област. Какво е актуалното състояние на икономическите отношения между ЕС и Русия? – По темата ви предлагаме интервю с Оливер Вийк от Източната комисия на германската икономика:

Европа разчита на руските енергийни доставки

Европа разчита на руските енергийни доставки

По принцип двете страни зависят една от друга – ЕС се нуждае от руските енергийни доставки, а русия пък има нужда от европейския пазар. Съгласен ли сте?

“Това е така. От тази гледна тока е нелогично да говорим за едностранни зависимости, а по-скоро за това, че двете страни имат един и същи интерес, а именно – и в бъдеще да се запази това сътрудничество в енергийната област.”

Застрашени ли са обаче икономическите отношения от последните случаи на неразбирателство и появата на напрежение в двустранните отношения?

“В никой случай не бих използвал думата – застрашени. Икономическите контакти ще се развиват, и не очаквам негативно отражение върху сътрудничеството в енергийната сфера. Но е вярно, че икономиката, енергетиката се нуждаят от стабилна политическа обстановка, и от тази гледна точка бизнесът трябва да е силно заинтересован, всичко в политически смисъл да е наред.”

А коя от двете страни се нуждае повече от другата?

“Както вече посочих, не бих желал да говоря за едностранни зависимости, или за това, кой от кого повече има нужда. Мисля, че с оглед на своите интереси Русия има нужда от ЕС не само като пазар, но и като важен политически играч. ЕС пък е заинтересован от една политически стабилна Русия в контекста на това, което вече казахме за енергийните доставки.”

Колко силна е Русия днес като икономически фактор?

“Значението и расте, това трябва да бъде отчетено. Високите енергийни цени засилиха значението на Русия, която става интересна не само за германската икономика. Очаквам, че в близко бъдеще значението на Русия като икономически играч ще продължава да нараства. Страната има потенциал да се модернизира, руските компании са склони да инвестират, а държавата е склонна да подкрепи този процес със съответните мерки, което ще привлече нови чужди инвеститори в страната. Да вземем напр. автомобилната промишленост – на руския пазар има огромно търсене, и това е само една област. Подобно е положението и много други отрасли, които разкриват огромни възможности за германските и за европейските компании.”

Къде по-конкретно виждате възможности за германските фирми на руския пазар?

“В цитирания автомобилен сектор както като производител така и като доставчик. Мога да посоча още машиностроенето и производството на съоръжения, и ще ви дам един пример: предстои модернизиране на целия руски стоманодобивен отрасъл, ще се разширява производството, ще бъдат сторени нови предприятия, и това разбира се означава възможности за германските фирми. Ще посоча още хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, тук спадат и редица проекти напр. в здравеопазването, което в Русия трябва да бъде модернизирано. Всичко това са възможности за германската икономика да присъства на руския пазар.”

Надежден партньор ли е обаче Русия, като имаме предвид няколкото случая на временно прекъсване на енергийните доставки за Запада Европа?

“Мисля, че тези прекъсвания не бяха мярка, насочена към Европа. Те бяха породени от конфликти с транзитиращите страни, но е вярно, че Европа беше засегната от тези две спирания на подаването на енергия. Но да погледнем на това и от другата страна – тези два случая демонстрираха, че Русия също е зависима, и че тя трябва да направи още много, за да изпълнява ангажиментите си и да не плаши потребителите си. А това, че проблемите бяха решени сравнително бързо, показва, че Русия няма интерес от ескалация на напрежението, и че проблемът е бил с транзитните страни, а не с Европа.”