Икономическа интеграция между Одринска и Бургаска област | Начало | DW | 03.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Икономическа интеграция между Одринска и Бургаска област

В Одрин бе представен българо-турски проект за икономическа интеграция - съвместна инициатива на търговскопромишлените палати на Одрин и Бургас.

default

Проектът се финансира от европейските фондове по програмите за трансгранично сътрудничество на малките и средни предприятия.

Юмит Мъхлаянлар, председател на Одринската търговско-промишлена палата, координатор на проекта за турската страна, подчерта, че целта е да се преодолеят проблемите, с които се сблъскват фирмите от двете страни на границата.

По думите му,

част от проблемите са свързани с факта, че преди една година България бе приета в Евросъюза

Много от фирмите нямат необходимата подготовка и капацитет, откъдето идват трудностите. Особено големи са те при търговските операции, при вноса и износа. Мъхлаянлар:

„В рамките на този проект се набелязват и реализират приоритетните сектори за всяка една от двете области. И на тази база се осъществява обмен на информации, технологии и подготовка според европейските стандарти с цел коопериране и интегриране и излизане заедно на европейския пазар, а също и на други пазари.“

Съществена част от проекта е осъществяването на различни форми, като семинари и срещи със специалисти, които ще позволят

запознаване с европейското търговско законодателство и изискванията на европейския пазар

Подготвя се съвместен регистър на фирмите в Одринска и Бургаска област. Той ще се публикува и на интернет страниците на двете палати.

Друг интересен момент е привличането на академичната младеж, по линия на сътрудничеството между Тракийския университет в Одрин и вузове в Бургас. Предвидена е подготовка на съвместни проекти, обмен на преподаватели и студенти.

Изпълнението на проекта ще продължи 1 година. Според одринските представители той ще увеличи търговско-икономическия потенциал на региона, от една страна, а от друга ще спомогне за укрепване на връзките с институциите и с хората от Бургаска област.