Икономиката в Евросъюза – равносметка и прогнози | Новини и анализи от Европа | DW | 07.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Икономиката в Евросъюза – равносметка и прогнози

Европейската комисия публикува доклад за икономическото състояние в Евросъюза през 2006 г. и предвижданията за 2007 – 2008 г. както за страните-членки, така и за Блгария и Румъния. Резултатите бяха обявени на специална просконференция от еврокомисаря по икономическите и валутните въпроси Жоакин Алмуня. Информация от нашия кореспондент в Брюксел Георги Елин:

default

Според публикуваният в Брюксел есенен доклад на Еропейската комисия за икономическото състояние и перспективи в Евросъюза средният икономически приръст в 25-те през настоящата година се очаква да бъде с около половин процент по-висок от предвижданията. През следващите две години той ще бъде по-нисък, но ще остане в рамките на 2.4 процента. В резултат на това в Евросъюза през периода 2006 – 2008 година се очаква да бъдат създадени общо 7 милиона нови работни места. Това ще помогне за увеличаване на работната заетост от 63% през 2005-та на над 65 % през 2008 година. Според представения доклад, в следващите две години се очаква също спад на инфлацията под два процентовата граница. Резултатите от проучването бяха обявени на специална пресконференци от Еврокомисаря по икономическите въпроси Жоакин Алмуня: «За 2006 година
се очаква прирастът на Брутния вътрешен продукт на Общността да достигне 2.8 %, а в Еврозоната 2.6%. Това означава, че след години на незадоволително състояние европейската икономика през настоящата година ще постигне най-добрите си резултати от началото на това десетилетие. Това показва също, че предприетите реформи имат благоприятни последици върху икономиката и бюджетната консолидация и че страните-членки трябва да бъдат окуражавани да продължат по единствения път, който ще доведе до постоянен приръст и повече работни места». Еврокомисарят подчерта по-нататък, че работната продуктивност също е нараснала през 2006 г. и че инфлацията остава изключително стабилна и ще продължи и в следващите две години да бъде в рамките на около 2.2%.

Що се отняся до бюджетния дефицит по публичните разходи, той ще намалее, но не достатъчно. Най-големите икономики от Еврозоната Германия и Франция се очаква да имат бюджетни дефиците под граничните 3% (фиксирани от Основния договор за Общността), поради неочаквано високите даначни такси. България и Румъния в това отношение, според еврокомисаря, са в рамките на изискванията: «За България и Бумъния, които ще бъдат страни-членки от 1-ви януари 2007 г., изследванията показват, че и двете през настоящата година ще имат бюджетен дефицит в рамките на позволените 3%, като Букурещ има тенденция за увеличаване на този дефицит». Данните от проучването на Европейската комисия оказват също, че икономическият приръст в България ще продължи да се ускорява и през 2007 и 2008 година, когато може да достигне до 6.2%.

В същото време се отбелязва постепенно и сигурно спадане на безработицата в страната. Предвижанията показват, че през 2006 г. тя ще бъде под 9% (от малко над 10% през 2005-та). А през 2007 - 2008 г. се очаква да намалее респективно на 7.7 и 7%. Предвижа се също, че засилената данъчна политика през 2006 година ще доведе до бюджетен излишък над 3% от Брутния вътрешен продукт.

Реклама