1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Знаете ли, че...? Кратка тренировка за мозъка.

21 май 2020

Кратка тренировка за мозъка: тук предлагаме тест с 20 въпроса, с които можете да проверите познанията си в точните науки.

https://p.dw.com/p/3c7UJ
Математически формули
Снимка: Fotolia/buchachon

Тук сме подбрали 20 въпроса, свързани с точните науки, които дават възможност да проверите познанията си. Верните отговори ще откриете най-долу.

1. Каква е температурата в ядрото на слънцето?

А. 15 000 000 градуса по Целзий

Б. 15 000 градуса по Целзий

В. 1 500 градуса по Целзий

2. Колко "тежи" Луната?

А. 7,349 · 10^5 кг

Б. 7,349 · 10^22 кг

В. 7,349 · 10^53 кг

3. Кой констатира през 1896 година, че уранът е радиоактивен?

А. Мария Кюри

Б. Анри Бекерел

В. Вилхелм Рьонтген

4. Кой е авторът на Теорията на относителността?

А. Хайнрих Херц

Б. Галилео Галилей

В. Алберт Айнщайн

5. Какво е разстоянието от Земята до Луната?

А. 384 400 километра

Б. 549 780 километра

В. 128 900 километра

6. Кое устройство може да преобразува акустичните сигнали в електрически?

А. Гайгер-Мюлеровият брояч

Б. Микрофонът

В. Слушалките

7. При каква температура плътността на водата е най-голяма?

А. 90 градуса по Целзий

Б. 4 градуса по Целзий

В. 32 градуса по Целзий

8. Един светлинен квант се нарича още:

А. Фотон

Б. Електрон

В. Протон

9. Как е обозначен живакът в Менделеевата таблица?

А. Sq

Б. Qs

В. Hg

10. На коя планета от Слънчевата система гравитацията е най-силна?

А. Венера

Б. Сатурн

В. Юпитер

11. Нютон открива земното притегляне, след като на главата му пада:

А. Банан

Б. Ябълка

В. Кокосов орех

12. Колко измерения има Космосът, според Теорията на относителността?

А. 3

Б. 4

В. 5

13. Най-голяма скорост развива:

А. Светлината на тъмно

Б. Светлината във вакуум

В. Светлината в свободно падане

14. Каква е скоростта на светлината?

А. Около 300 000 километра в секунда

Б. Около 30 000 километра в секунда

В. Около 300 · 10^6 километра в секунда

15. Кой е "бащата" на квантовата механика?

А. Йоханес Кеплер

Б. Николай Коперник

В. Вернер Хайзенберг

16. Как се нарича химическата процедура за разделяне на различни вещества?

А. Редукция

Б. Синтез

В. Дестилация

17. В каква единица се измерва електрическото съпротивление?

А. Ом

Б. Волт

В. Ампер

18. Кой германски поет се е занимавал и с физика?

А. Брехт

Б. Фонтане

В. Гьоте

19. В каква единица се измерва силата на магнитното поле?

А. Волт

Б. Тесла

В. Нютон

20. Кое електромагнитно излъчване е с най-къси вълни?

А. Рентгеновото лъчение

Б. Инфрачервеното излъчване

В. Ултравиолетовите лъчи

*****

Верните отговори: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – В; 5 – А; 6 – Б; 7 – Б; 8 – А; 9 – В; 10 – В; 11 – Б; 12 – Б; 13 – Б; 14 – А; 15 – В; 16 – В; 17 – А; 18 – В; 19 – Б; 20 - А.

Вижте и това видео:

Забравени: жените в науката

Прескочи следващия раздел Повече по темата

Повече по темата