1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ
Павлина Върбанова: маскулинизацията в българския език е много напреднала
Павлина Върбанова: маскулинизацията в българския език е много напредналаСнимка: Svetla Entscheva

Защо в България жените са наричани с мъжки съществителни

Александър Андреев
11 януари 2021

В Германия тя е “канцлерката Меркел“, а в България – “канцлерът Меркел“. Защо в България масово се е наложила мъжката форма и за женските длъжности и професии, попитахме филоложката Павлина Върбанова.

https://p.dw.com/p/3nn0m

Павлина Върбанова е създател на онлайн справочника за правопис, пунктуация и граматични правила в българския език „Как се пише?“. С нея разговаря Александър Андреев:   

Професорка, депутатка, министърка – тези и други съществителни от женски род често предизвикват препирни в България. Нека да започнем с въпроса как специалистите наричат това явление.

Да, вече преминахме критичната точка и спорим за това дали жените да бъдат наричани със съществителни от женски род. За лингвистите проблемът всъщност е маскулинизацията, т.е. употребата на съществителни от мъжки род за назоваване на жени. В кои случаи една жена е депутат или министър? Кои са факторите, които ни пречат да я наричаме депутатка или министърка? Ако употребяваме съществителни от женски род, това принизява ли личността, звучи ли обидно за нея? На всички тези (а и на още много други) въпроси, свързани с маскулинизацията, аз лично нямам категорични отговори – но и цялата ситуация относно „женските" и „мъжките" названия (както ще ги наричам тук, макар лингвистично това да не е коректно), е доста несигурна и лабилна в момента. 

В речниците на българския език, а и в автоматичните коригиращи програми няма яснота кои съществителни, обозначаващи най-вече професия, длъжност или титла, имат женски род и кои нямат. Съществуват ли някакви правила в българския език?

Неведнъж съм получавала по имейла въпроси от типа на „Има ли официално дума колежка?". Като че ли хората си мислят: „Тази дума аз си я знам, обаче, ако я кажа или напиша, как ще изглеждам в очите на другите?“. Тоест стигаме до публичната реч, до книжовните употреби на думите, до правилата. Регламентирани правила на практика липсват. А когато няма ясни правила, знаем до какво се стига – най-малкото до несигурност: може така, но може и иначе.

На какво все пак да се опрем в момента?

Със сигурност думи като министър, директор, председател, кмет са задължителни за официално-деловия стил при адресиране и в обръщения към жени. Когато например пишем заявление или говорим на публично събитие, винаги употребяваме „До Директора на…" или „Уважаема госпожо министър…". Може да се опрем и на Официалния правописен речник на българския език, в който са включени думи като директорка, председателка, кметица, колежка, депутатка… Няма наложено вето върху тях, но женските названия са в явно отстъпление в езика на медиите например. Един от новинарските сайтове, които следя, има ясно определена линия – за жените се използват мъжки названия. Затова наскоро се изненадах, че една китайска журналистка беше наречена точно журналистка, а не журналист. Дадох си сметка обаче, че причината за тази употреба вероятно е от друго естество – китайското име не дава представа на българския читател дали е женско, или мъжко.

Това означава ли, че употребата на женски и мъжки думи зависи от конкретната ситуация?

Разбира се. Зависи и от конкретната ситуация, и от много – наистина много – други фактори, които няма как дори да изброя в това интервю. Нека да дам един пример за това, че предпочитанията към женската или към мъжката дума варират дори в зависимост от синтактичната ѝ служба в изречението. Скоро проведох непредставителна анкета в Туитър и резултатите са следните: в изречението „Режисьорката/Режисьорът Ана заяви…" 53% от участниците биха употребили женския вариант, докато в изречението „Ана е режисьорка/режисьор" този процент спада до 30. Когато думата е приложение към подлога, който е женско име (в първия случай), синтактичната връзка е по-здрава и езиковото съзнание не е толкова склонно да жертва съгласуването по род; когато обаче думата е по-отдалечена и вече е част от съставното именно сказуемо (във втория случай), дисонансът не е толкова силен и употребата на мъжко съществително е приемлива. За да съм честна, за себе си бих могла да кажа и „Аз съм филоложка", и „Аз съм филолог"; категорично обаче бих предпочела „филоложката Павлина Върбанова".

За един неспециалист изглежда видимо с просто око, че по-обикновените професии по-безпроблемно се поставят в женски род: перачка, готвачка, чистачка. А може би и професиите, в които жените отдавна са навлезли – лекарка например? Какво е Вашето професионално усещане като… филоложка?

Бих потвърдила това наблюдение. Колкото по-нисък е престижът на дадена професия, толкова по-трудно се поддава на маскулинизация нейното женско название. Напоследък ставаме свидетели на нещо, което не бях очаквала – отстъплението на отдавна утвърдени думи като лекарка и учителка от публичната реч и заменянето им с лекар и учител за означаване на жени. Мисля, че това показва стремеж към издигане (или защитаване) на престижа на тези професии – доколкото езиковото съзнание свързва престижа с мъжкия род и с мъжкото начало изобщо. Би било интересно да проследим докъде ще стигнем в тази посока.

Всъщност езиков ли е този проблем, или по-скоро социален? Може би обществото трябва постепенно да си изработи необходимата нагласа? Когато Меркел беше избрана за пръв път, и в Германия (независимо че в немския тази тенденция е доста по-стара) имаха трудности да я наричат канцлерка. И дали през думите наистина върви дискриминация на жените, или това е само фантом?

Със сигурност проблемът не е само езиков. Социалните му аспекти са не по-малко важни, но аз не бих си позволила да навлизам твърде много в непознати води. Ще кажа само, че лансирането на мъжките названия в публичната реч води до постепенното и неусетно отвикване да употребяваме женските им съответствия. И това е естествено: колкото по-рядко срещаш една дума, толкова по-необичайна и странна ти се струва тя, съответно толкова по-малко склонен си самият ти да я кажеш или напишеш. Дали има

дискриминация на жените? Лично аз не усещам такъв процес, който да се прокарва чрез маскулинизацията. Може да прозвучи парадоксално, но си мисля, че тъкмо маскулинизацията е начин в българския език да се постигне изравняване между мъжете и жените чрез употреба на универсално – в случая мъжко – название. Аз бих предпочела изравняването да става по друг начин: чрез паралелната употреба на равностойни женски названия. Само че в езика не става това, което искат или харесват лингвистите.

Ан Фам, редакторка на toest.bg, цитира пример от българските медии, който е много показателен: „Премиерът на Нова Зеландия роди момиченце“. Звучи конфузно наистина – особено ако не знаеш, че премиерът е жена. Не се ли налага в такива случаи да се използва дума от женски род?
Имам два отговора на този въпрос. Първият е критичен и дори осъдителен. Според мен е възможно причината за употребата на премиерът да е била от друго естество – да се привлекат повече читатели, които да отворят статията. Ако не е така, аз поне бих се запитала: наистина ли на автора това заглавие му звучи добре? И в маскулинизацията трябва да има мярка. Иначе стигаме до такива случаи, които бих окачествила като проява на лош езиков вкус. За мен не по-малко дразнещи са примери като „Министър-председателят е била прегледана в местна болница“ (бившата полска премиерка Беата Шидло). Щом като толкова желаете да употребявате мъжки думи, поне си направете труда да редактирате и да спазвате съгласуването по род.

Един от най-често срещаните примери: в България Ангела Меркел не е канцлерка, а канцлер
Един от най-често срещаните примери: в България Ангела Меркел не е канцлерка, а канцлерСнимка: Rainer Keuenhof/Getty Images

Вторият отговор е обяснителен и вероятно отрезвяващ. Маскулинизацията в нашия език е толкова напреднала, че заглавието за премиера, който е родил, вече в някаква степен е приемливо поне за част от българите. И понеже тук читателите може да се усъмнят в моето здравомислие, ще посоча резултатите от една анкета, публикувани в изследването „Новите феминални названия в българския език". Неговата авторка Ванина Сумрова е дала на участниците възможност за избор между два варианта в следното изречение: „Лейтенант/Лейтенантка роди момиченце в гарнизона“. Резултатите са почти 50:50. Според Сумрова в този случай „нормата изисква маскулинизация, а контекстът я изключва". Макар анкетата да е непредставителна, аз не бих предположила, че половината от участниците ще изберат лейтенант в това изречение. Точно това ме кара да си мисля, че употребата на мъжките названия в медиите съвсем не е безпочвена, а отговаря на езиковите нагласи на съществена част от българите.

И накрая, в немския от доста време се търси решение на следващия проблем: за множественото число. Тоест как да се нарича примерно група от лекари и лекарки или депутати и депутатки. Има няколко варианта: с главна буква вътре в думата, със звездичка вътре в думата или с тромавото колежки и колеги. Смятате ли, че българският ще стигне и до тази дискусия?

Езиковото развитие в последните десетилетия е доста динамично и не бих изключила тази възможност. Но все пак ми изглежда малко вероятна. Мисля, че българките не се засягат и скоро не биха се засегнали, ако заедно с мъжете от своята професионална или друга общност са наричани лекари, учители, депутати и т.н. Това е обичайно за българския език и е заложено в природата на мъжкия род: той може да означава и двата пола, особено във формите за мн.ч. Ако прочетем или чуем, че броят на учителите в страната е намалял, всеки, чийто майчин език е българският, си представя не само мъжете, но и жените, упражняващи тази професия. Един от основните фактори за маскулинизацията е точно този – способността на мъжкия род да назовава по-общо, по-абстрактно и в крайна сметка по-неутрално. Ето защо женските названия винаги са маркирани (т.е. по-особени, по-отличителни) в опозициите с мъжките съответствия: професор – професорка; кмет – кметица. Езиковото съзнание отчита, че те са натоварени с допълнително значение, нерядко съдържат пренебрежителна отсянка, и затова е по-внимателно при тяхната употреба, съответно по-безпроблемно е да се използват мъжките варианти. В заключение бих могла да кажа, че в едно съм сигурна – маскулинизацията ще продължи да ни вълнува и в следващите десетилетия.

Прескочи следващия раздел Повече по темата
Прескочи следващия раздел Водеща тема на ДВ

Водеща тема на ДВ

Българският президент Румен Радев

Другото лице на Румен Радев

Емилия Милчева
Прескочи следващия раздел Още теми от ДВ
Към началната страница