Замърсяването на въздуха в Европа със серен двуокис намалява | Новини и анализи от Европа | DW | 31.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Замърсяването на въздуха в Европа със серен двуокис намалява

От 1980-та година насам вредните емисии са спаднали с три четвърти

default

Въздухът в Европа е станал значително по-чист. Смогът и киселинни дъждове вече почти няма. Количеството изхвърлян във въздуха серен двуокис, който се явява основният замърсител, е намалено в периода от 1980-та година насам с три четвърти, най-много – в Германия. Елетроцентралите, отоплителните централи и фабриките вече не изпускат и една пета от количествата от 1980-та година. Тези резултатите са установени при проучване, чийто обект е развитието на емисиите серен двуокис в Европа от 1980-та до 2004-та година. От него става ясно, че Европа е намалила наполовина своя дял в този вид емисии и в момента причинява само една пета от замърсяванията на въздуха в световен мащаб.

Кулминацията на замърсяванията със серен двуокис в Европа е достигната през 1970-та година. Киселинните дъждове водят до измирането на растения и животни. Някои езера и почви са кисели почти като оцет. Отровата води и до заболяването на дърветата, а смогът причинява заболявания и на хората, продължителността на живота намалява. Вредните валежи се предизвикват от увеличаването на емисиите вредни газове от електроцентралите и отоплителните централи. Серният двуокис възниква при изгарянето на нефта и въглищата, безцветният газ се превръща във въздуха в сярна киселина.

Авторите на споменатото проучване – от норвежкия метеорологичен институт, определят постигнатата редукция като успех на политиците. Особено важна роля изиграва разпоредбата за изграждане на сероочистващи инсталации в топлоелектрическите централи. Решителен принос има и свиването на източноевропейската индустрия след падането на стената.

Всъщност трябва да се има предвид, че е трудно да се получат надеждни данни за емисиите серен двуокис – затова и сега оповестените резултати важат само до 2004-та година. От тях се разбира е, че само Турция, Гърция, Португалия и Кипър произвеждат през 2004-та година повече въглероден двуокис, отколкото през 1980-та, което се обяснява с икономическия растеж в тези страни. От 2000-ната година насам е регистрирано известно увеличение и в някои други европейски държави – като Финландия и България.

Поради голямото замърсяване на въздуха контрамерки са предприети още в началото на 70-те години. В Германия е приет специален закон за поддържането на чистотата на въздуха, масово се монтират сероочистващи инсталации. През 1979-та година и Обединените нации приемат международно споразумение за ограничаване на замърсяванията на въздуха, през 1985-та неговите изисквания са изострени допълнително.

Пречистването на въздуха от 1980-та година насам се извършва в следните фази: до 1989-та година емисиите серен двуокис в Европа намаляват с една пета, от 1990-та до 2000 количествата спадат наполовина – предимно заради срива на индустрията в Източна Европа. “Сега ключът за бъдещото развитие е в Китай” – казва Детлеф Мьолер, химик в бранденбургския технически университет. Загриженост предизвикват най-вече плановете за изграждането на стотици топлоелектрически централи. Като изобщо не е известно дали те ще бъдат снабдени със сероочистващи инсталации. И в Източна Европа може да се прогнозира нарастване на емисиите серен двуокис – е мнението на норвежките експерти. Там икономиката се разраства, но често без да се прилагат технологии, способстващи за опазването на околната среда.

Подобно съдържание

Реклама